Pomoce do nauki pływania – kontrola IH

UOKiK

Akcesoria do nauki pływania powinny posiadać instrukcje bezpiecznego użytkowania. Brak spełniania tego wymogu, to najczęściej stwierdzana nieprawidłowość podczas tegorocznej kontroli Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia dotyczące oznakowania dotyczyły blisko jednej czwartej sprawdzonych partii

Komentarz Małgorzaty Cieloch, Rzecznika Prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania dzielą się na trzy klasy: A – siedzenia pływackie, B – urządzenia zakładane na ciało (np. pasy, kołnierze) i C – urządzenia do trzymania (np. deski, makaron pływacki). Podczas ogólnopolskiej kontroli, która odbyła się w III kwartale 2014 r. Inspekcja Handlowa (IH) sprawdziła bezpieczeństwo i oznakowanie siedzeń pływackich oraz urządzeń do trzymania. Skontrolowano 237 partii produktów u 75 przedsiębiorców (sklepy, hurtownie, importerzy i dystrybutorzy), zakwestionowano 53 partie (22,4 proc.). To znaczna poprawa w porównaniu z kontrolą podobnego asortymentu w roku 2012, kiedy zakwestionowano 47, 9 proc. partii.

Zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie oznakowania wyrobów. Nie stwierdzono natomiast wad konstrukcyjnych. Kontrolerzy najczęściej kwestionowali brak dołączenia do produktów informacji istotnych dla ich prawidłowego i bezpiecznego użytkowania – 29 partii (12,2 proc.). Inne nieprawidłowości to m.in. brak informacji o klasie i wielkości urządzenia i brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek.

Cieszy fakt, że po zapoznaniu się z uwagami IH wszyscy przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze: uzupełniali brakujące informacje jeszcze w toku kontroli, zobowiązywali się do jak najszybszego uzupełnienia tych braków po jej ukończeniu lub zwracali zakwestionowane produkty do dostawców.

Kupując pomoce do nauki pływania warto pamiętać:

  1. Używaj sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, np. siedziska pływackie – służą do oswojenia się ze środowiskiem wodnym dzieci do 3 roku życia, urządzenia do trzymania (np. deski) – służą  doskonaleniu umiejętności pływackich.
  2. Nie kieruj się atrakcyjnym wyglądem – urządzenia do nauki pływania nie są zabawkami, nie powinny zatem sprawiać takiego wrażenia, dlatego powinny być pozbawione kolorowych nadruków a siedziska dla dzieci nie powinny posiadać elementów podatnych na wiatr, ponieważ grozi to wywróceniem.
  3. Najlepiej gdy pomoce do nauki pływania mają jaskrawe barwy – początkujący pływak powinien być dobrze widoczny.
  4. Sprawdź, czy konstrukcja sprzętu jest bezpieczna, np. krawędzie i narożniki nie powinny być ostre, zawór powietrza nie powinien wystawać więcej niż 5 mm nad powierzchnię urządzenia gotowego do użycia.
  5. Do produktu powinna być dołączona instrukcja obsługi a na jego powierzchni urządzenia znajdować się nieusuwalny i widoczny w trakcie użytkowania nadruk z ostrzeżeniami w języku polskim np. OSTRZEŻENIE – NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM.
  6. Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.