PPK w jednostkach sektora finansów publicznych już niedługo – co warto wiedzieć?

kontrola podatkowa

Wielkimi krokami zbliża się ostatni etap wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – systemu oszczędzania dla osób zatrudnionych, który ma zabezpieczyć ich przyszłość. Wraz z 1 stycznia 2021 roku, obowiązkiem utworzenia PPK objęte zostaną jednostki sektora finansów publicznych. Wprowadzanie ustawy o PPK w życie zostało podzielone na 4 etapy. Jak nowy program działa w praktyce?

Czym jest PPK i kogo obejmuje?

Pracownicze plany kapitałowe są dobrowolnym, prywatnym systemem oszczędzania, który ma zwiększyć poziom oszczędności emerytalnych polskich pracowników. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz wsparcie rozwoju gospodarki. Chociaż program jest całkowicie dobrowolny, to jednak jeśli chcemy zrezygnować, konieczne jest złożenie stosownej deklaracji. W przypadku jej braku osoba zatrudniona będzie zapisywana do PPK automatycznie

System wdrażany jest stopniowo.

– od 01 lipca 2019 roku – obejmował firmy zatrudniające co najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

– od 01 stycznia 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

– od 01 lipca 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

– od 01 stycznia 2020 roku – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nie tylko pracownik i pracodawca

Pracownicze Plany Kapitałowe są wspólnie tworzone przez  pracownika, pracodawcę oraz państwo, zatem na konto pracownika środki są wpłacane z trzech źródeł. Pracownik wpłaca 2% wynagrodzenia z możliwością dodatkowego dopłacenia do kolejnych 2%. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do wpłaty 1,5% z możliwością dobrowolnego zwiększenia wysokości wpłaty do 2,5%. Oprócz tego, do PPK dopłaci również państwo, które przewiduje 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł wpłacane co rok.

Zadania pracowników i pracodawców

Obsługa PPK to także duże wyzwanie dla działów płacowych i kadrowych, zwłaszcza w dużych jednostkach, jak np. uczelnie wyższe. Z pomocą przychodzą im nowoczesne technologie i zintegrowane systemy zarządzania.

W naszym przypadku obsługą PPK steruje konfigurator, gdzie użytkownicy systemu mają możliwość przypisania na dany rok limitu wysokości składek dla pracodawcy i pracownika, które będą odpowiednio naliczane podczas tworzenia kart wynagrodzeń. Dodatkowo, istnieją odpowiednie instrukcje w dokumentacji, a użytkownicy są informowani na bieżąco o zmianach – mówi Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft.

Wprowadzenie PPK bez wątpienia jest ważnym krokiem wobec przewidywanego kryzysu systemu emerytalnego. Zachętą do skorzystania z programu bez wątpienia są wpłaty ze strony rządu, dobrowolność oraz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie mimo to program wciąż budzi wątpliwości.

Pracownicy między 18 a 55 rokiem życia do programu zapisywani są automatycznie, natomiast osoby powyżej 55 lat, ale poniżej niż 70 mogą złożyć wniosek o zawarcie takiej umowy. Na pracodawcy spoczywa wybór instytucji finansowej i zawarcia z nią umowy.