Prognoza walutowa dla liry tureckiej (TRY)

0

Uwaga rynków walutowych znów skupia się na lukach w polityce gospodarczej, które pojawiają się w głównych obszarach ekonomicznych. Rezerwa Federalna w grudniu zadecydowała o pierwszej od dziewięciu lat podwyżce stóp procentowych i spodziewamy się, że drugiej połowie 2016 r. Bank Anglii pójdzie w jej ślady. Natomiast większość pozostałych banków centralnych grupy G10, w szczególności EBC, pozostaje zdecydowanie w trybie luzowania polityki pieniężnej.

Spodziewane zaostrzenie polityki pieniężnej ze strony Rezerwy Federalnej oraz spowolnienie chińskiej gospodarki, które wysunęło się na pierwszy plan w związku z dewaluacją juana, doprowadziły do gwałtownej wyprzedaży walut większości rynków wschodzących, zwłaszcza w krajach eksportowych. Do takich walut zaliczana jest także turecka lira.

SŁABE WYNIKI TRY

Rok 2015 był fatalny dla liry tureckiej (TRY), która straciła około 18% wartości i we wrześniu spadła do rekordowo niskiego poziomu wobec dolara amerykańskiego. W rezultacie, w zeszłym roku lira okazała się jedną z najsłabszych walut na świecie, a jej ogólna kondycja wskazuje, że jest również jedną z najbardziej niestabilnych walut rynków wschodzących.

W ciągu ostatnich miesięcy 2015 roku nastąpiła jednak nieznaczna poprawa w związku z dozą optymizmu politycznego oraz ponownym zwycięstwem rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w listopadowych wyborach (wykres 1).

Kurs USD-TRYWykres 1: Kurs USD/TRY (2010–2015 r.)

Źródło: Thomson Reuters Datastream

ZAWIROWANIA POLITYCZNE

Przez większą część 2015 roku na losie liry zaważała niepewność na arenie politycznej, zwłaszcza po czerwcowych wyborach, które zakończyły się zawieszeniem parlamentu. Partia AK uzyskała najsłabszy wynik od trzynastu lat, a w związku z brakiem umowy koalicyjnej prezydent był zmuszony rozpisać w sierpniu przyspieszone wybory. Kraj jest obecnie zaangażowany w ataki przeciwko Państwu Islamskiemu oraz Partii Pracujących Kurdystanu w Syrii i Iraku, gdzie w ostatnich miesiącach sytuacja uległa dodatkowemu zaognieniu.

Niemniej wyniki wyborów w listopadzie spowodowały znaczącą poprawę kursu waluty. Partia prezydenta Erdogana zdobyła większość parlamentarną, co pozwoliło wyeliminować znaczną część niepewności, która pojawiła się w prognozach politycznych 2015 roku.

Czytaj również:  Jeszcze tylko jeden

NIEUCHRONNE PODWYŻKI STÓP

Bank Centralny Turcji podczas swojego ostatniego spotkania dotyczącego polityki pieniężnej w listopadzie pozostawił główną stopę procentową na niezmienionym poziomie. Od obniżki, która została przeprowadzona na początku roku, stopy procentowe są utrzymywane na poziomie 7,5%.

Tak jak się spodziewaliśmy, Bank Centralny Turcji w październiku wspomniał o możliwości zakończenia okresu luzowania polityki pieniężnej. Sądzimy, że w związku ze słabym kursem liry oraz wzrastającym tempem cen, bank centralny może być zmuszony do dopasowania podwyżek stóp procentowych zgodnie z działaniami Rezerwy Federalnej w stosunku dwa do jednego. Takie stanowisko najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie aż do znaczącej poprawy prognoz dotyczących inflacji.

KŁOPOTLIWA INFLACJA