Programmatic stawia na etykę. Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic

analizy raporty

Firmy działające na programatycznym rynku zakupu reklam w Internecie opracowały własny kodeks etyki. Dzięki niemu ten dynamicznie rozwijający się sektor reklamy będzie działał przejrzyście, a niepożądane treści w reklamach będą eliminowane.

Prace nad kodeksem trwały kilka miesięcy. Ich efekt został zaprezentowany na początku czerwca, podczas Forum IAB Polska (Związek Pracodawców Branży Internetowej). Nad „Kodeksem Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic” pracował zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele reklamodawców, agencji, sieci reklamowych, wydawców, firm dostarczających technologie do zakupu i sprzedaży powierzchni w programmaticu, ale także dostawców danych i narzędzi do weryfikacji. – To bardzo ważne, że przedstawiciele firm o zróżnicowanej działalności pracowali nad kodeksem. Dzięki temu jest on kompletny i dotyczy wszystkich uczestników tego rynku – tłumaczy Krzysztof Czok, Board Member z sieci reklamowej Społeczności, który pracował w zespole przygotowującym kodeks.

Powołana przy IAB grupa robocza Programmatic korzystała z rozwiązań, które zostały już wprowadzone na rynkach niemieckojęzycznych – przy pracach wykorzystano licencję BVDW (odpowiednik polskiego IAB). Celem kodeksu jest zapewnienie odpowiedniej jakości, bezpieczeństwa i transparentności wszystkim uczestnikom rynku, realizującym kampanie programatyczne w Polsce. Dokument nakłada na poszczególnych uczestników rynku reklamowego szereg obowiązków. – Wprowadzenie kodeksu uporządkuje rynek, znikną niechciane kampanie na przykład te, które łamią prawo, będą lepsze powierzchnie reklamowe i otoczenie ich treści, ale także podniesie się jakość danych, przede wszystkim ich wiarygodność. To rozwiązanie, na którym zyskają klienci – dodaje Czok. Podpisanie kodeksu zapowiedziało już ponad 30 firm. Będą one posługiwały się specjalnym logo, informującym o tym, że dany podmiot przestrzega zasad. Kodeks ma zacząć funkcjonować od jesieni tego roku.

Jak działa Programmatic?

Programatyczny zakup reklam bardzo szybko się rozwija. W systemie tym bierze udział wiele podmiotów. Są to klienci, agencje, wydawcy oraz platformy, dzięki którym zakup reklam w tym modelu jest możliwy. Na rynku funkcjonują platformy DSP do zakupu programatycznego, platformy SSP do sprzedaży programatycznej, platformy DMP do zarządzania danymi, dostawcy danych oraz weryfikatorzy, którzy dostarczają narzędzia do mierzenia widoczności. Reklamy są kupowane w czasie rzeczywistym podczas aukcji wg ustalonych kryteriów i stawek lub bez aukcji po cenach wcześniej ustalonych z dostawcą powierzchni reklamowej.