Provema spłaca w terminie kolejne obligacje

Bartosz Tomczyk – przewodniczący rady nadzorczej Provema
Bartosz Tomczyk – przewodniczący rady nadzorczej Provema

Provema Sp. z o.o. w terminie spłaca swoje obligacje serii C i D. Spółka kontynuuje prace nad rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji służących do oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie umacnia swoją pozycję na rynku pożyczek konsumenckich. Rynkowy sukces firmy jest efektem automatyzacji kluczowych procesów biznesowych, dzięki którym możliwy jest radykalny spadek kosztów operacyjnych przy jednoczesnym spadku szkodowości udzielanych pożyczek.

Jak mówi Bartosz Tomczyk – przewodniczący rady nadzorczej polskiego fintechu, kłopoty dotykające tradycyjną branżę bankową w związku z obecnym kryzysem gospodarczym, nie dotyczą większości przedsiębiorstw z sektora innowacyjnych technologii finansowych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym, sprawnym wykorzystywaniu internetowych kanałów marketingowych i sprzedażowych oraz umiejętności szybkiego dostosowania oferty do potrzeb klientów, zdobywają one coraz większy udział w rynku kosztem sektora bankowości tradycyjnej.

Zdaniem Tomczyka przyszłość rynków finansowych należy do przedsiębiorstw, które będą w stanie wypracować strategię łączącą zalety tradycyjnych banków i innowacyjnych startupów finansowych. Siła kapitałowa tradycyjnych banków powinna być połączona z charakterystyczną dla fintechów umiejętnością operowania w warunkach podwyższonego ryzyka.

Provema to firma o stuprocentowo polskim kapitale, rozwijająca się dzięki środkom własnym, zyskowi z działalności operacyjnej oraz środkom pozyskanym od inwestorów.