PwC doradcą Grupy Work Service w procesie restrukturyzacji zadłużenia

0
PWC

Grupa Work Service z sukcesem zakończyła proces restrukturyzacji zadłużenia. Spółka pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Doradcą finansowym Grupy Work Service w całym procesie było PwC.

Zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia przez spółkę warunków umów. W rezultacie finansowanie bankowe spółki zostaje przedłużone do końca marca 2020 r., a w przypadku obligacji do końca maja 2020 r. Zawarte umowy umożliwiają Grupie Work Service kontynuację procesu restrukturyzacji operacyjnej.

Rolę doradcy finansowego w procesie restrukturyzacji zadłużenia Work Service pełnił zespół z firmy doradczej PwC, na czele z Michałem Lewczukiem, dyrektorem w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji.

Większość procesów restrukturyzacji w Polsce trwa od 6 do 12 miesięcy. W przypadku Grupy Work Service udało się to przeprowadzić z sukcesem w 1,5 miesiąca. Proces ten napawa nas ogromnym optymizmem, że umiemy w Polsce robić transakcje o jakich historycznie słuchaliśmy tylko opowieści lub czytaliśmy artykuły z Wielkiej Brytanii lub USA. To było coś naprawdę niesamowitego. – Michał Lewczuk, dyrektor w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji Zespół ds. finansowania i restrukturyzacji PwC w Polsce stanowi 25 ekspertów.

Doświadczenie z zakresu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej połączone ze specjalistyczną wiedzą sektorową to kluczowe czynniki powodzenia złożonych procesów restrukturyzacyjnych, w których uczestniczymy. To była bardzo trudna transakcja – unikalna na rynku polskim – tym bardziej jest czego gratulować spółce i osobom z nią związanym. Przed grupą wciąż wiele wyzwań w zakresie restrukturyzacji operacyjnej i sprzedaży spółek, ale udało się stworzyć warunki do dalszych prac w tym zakresie. – Paweł Dżurak, partner w PwC, lider zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji

Kluczowe dla sukcesu restrukturyzacji okazało się również zaangażowanie firm faktoringowych – BGŻ BNP Paribas Faktoring, Coface Poland Factoring, Bibby Financial Services oraz Banku Millennium.