QubicGames podpisał istotną umowę ramową na wydawanie gier na konsoli Nintendo Switch

Jakub Pieczykolan, prezes zarządu QubicGames
Jakub Pieczykolan, prezes zarządu QubicGames

QubicGames podpisał umowę z wydawcą z Izraela, którego gry na urządzeniach mobilnych zostały pobrane ponad 5 miliardów razy.

Umowa przewiduje otrzymanie przez QubicGames licencji na portowanie i wydawanie wybranych gier partnera na konsolę Nintendo Switch.
W ramach podpisanej umowy, QubicGames otrzyma licencję na dwie uzgodnione gry na okres 5 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 roku. Umowa przewiduje możliwość rozszerzania o kolejne tytuły.

Tytułu gier zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, zgodnie z ich planem marketingowym.

Podpisany kontrakt jest ważnym elementem budowy planu wydawniczego QubicGames na kolejne lata w ramach portowania i wydawania popularnych gier z mobile na konsolę Nintendo Switch.