Qumak zapewni contact center dla Energa-Operator

0

Firma Qumak S.A. przez najbliższe trzy lata będzie obsługiwać Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe ENERGA–Operator, jednej z największych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej w kraju. Całkowita potencjalna wartość zlecenia to ponad 11 mln zł netto.

Wygrany przez firmę Qumak kontrakt obejmuje obsługę zgłoszeń telefonicznych oraz elektronicznych dla ENERGA-Operator SA w obszarze awaryjnym pod numerem 991 oraz infolinii dystrybucyjnej 801-404-404.  Zlecenia realizowane w ramach kontraktu podzielone zostały na cztery obszary zadaniowe. Pierwszy z nich obejmuje zlecenia związane z przyjmowaniem, rejestracją i udzielaniem informacji w zakresie m.in.: zgłoszeń zagrożenia życia lub mienia wynikających z procesu dystrybucji energii elektrycznej, zgłoszeń dotyczących przerw w dostawach energii oraz przyłączeń, eksploatacji sieci, rozliczeń i windykacji. Przewidywana liczba obsługiwanych zapytań ze strony klientów ENERGA-Operatora SA to 82,5 tys. w skali miesiąca. Wartość tej części kontraktu to około 7,1 mln złotych netto. Kolejne trzy obszary rozszerzające realizowane zadania są opcjonalne i mogą być zlecone do 30 czerwca 2019 roku. Contact center będzie obsługiwany przez zespół konsultantów pracujących w trybie 24/7/365 w otwartym, na początku sierpnia przez Qumak w Płocku, Centrum Usług Service Desk.

Realizowana przez Qumak obsługa Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego pozwoli na poprawę obsługi zgłoszeń klienta i obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem centrum.

Zawarty z ENERGA-Operator SA  kontrakt to kolejny krok w kierunku rozwoju naszych usług w zakresie contact center. Zdobyte w tym obszarze doświadczenie połączone z nowoczesnymi narzędziami sprawia, że już w tym momencie utrzymujemy rozwiązania dla 25 milionów abonentów – powiedział Wojciech Strusiński, Wiceprezes ds. Sprzedaży w Qumak S.A.

ENERGA-Operator SA pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Działa na obszarze sześciu województw, dostarczając energię elektryczną blisko 3 milionom klientów. Jednym z zadań spółki jest obsługa zapytań i udzielanie informacji związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii sieci energetycznych.

Czytaj również:  Drużyna Energii: Aktywność sportowa dzieci i młodzieży wciąż za mała. Chcemy to zmienić przy użyciu telefonów i tabletów