Rada Nadzorcza ENERGA SA powołała Zarząd III kadencji

0
Energa SA Gdańsk

Rada Nadzorcza ENERGA SA zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu ENERGA SA, a także Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Strategii Rozwoju (na podstawie art. 19a w związku z art.69a ust. ustawy 3 z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych oraz Statutu Spółki).

Uchwałami z dnia 28.05.2012 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu ENERGA SA III kadencji:

Mirosława Bielińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu

Po ukończeniu studiów (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji ) pracował jako robotnik, następnie w działach finansowo-księgowych kilku trójmiejskich firm. W 1989 roku związał się z jedną z najbardziej cenionych polskich firm konsultingowych – DORADCA. Przeszedł w niej od pozycji młodszego konsultanta do partnera, członka zarządu i współwłaściciela. Był odpowiedzialny za duże projekty doradcze, wymagające tworzenia dużych zespołów i bardzo skrupulatnej realizacji wyznaczonych celów. Od 2002 roku poszukiwał projektów typu interim management, łączących w sobie konsulting z zarządzeniem. Od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENERGA SA.

Romana Szyszko na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz finansów na Strathclyde University w Wielkiej Brytanii. Jest doświadczonym specjalistą do spraw inwestycji kapitałowych i zarządzania płynnością finansową. Pełnił m.in. funkcję członka zarządów w banku Dexia Kommunalkredit Polska S.A. oraz w Banku Komunalnym S.A (Nordea Bank Polska).Wcześniej był m.in. pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, gdzie zajmował się analizami zmian efektywności w okresie po wprowadzeniu przekształceń własnościowych. Od 2008 r. pełnił funkcję Wiecprezesa ds. Finansowych ENERGA SA.

Wojciecha Topolnickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju:

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Supérieure de Commerce w Rouen. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. jako asystent w Credit Commercial de France. W latach 1999-2002 pracował jako senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Następnie w latach 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego oraz kontrolera finansowego w EADS PZL „Warszawa-Okęcie” SA. W okresie 2006-2008 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie corporate finance. W latach 2008 -2011 był wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych PGE SA.