Rafał Antczak zrezygnował z funkcji Prezesa GPW przed objęciem stanowiska

0

W dniu 13 marca 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymała pismo od Pana Rafała Antczaka informujące o jego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu GPW z powodów osobistych.

Rafał Antczak został warunkowo powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW podjętą w dniu 4 stycznia 2017 r. („Uchwała”). Uchwała nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy, której uzyskanie było warunkiem wejścia w życie niniejszej Uchwały.

Czytaj również:  SYNERGA.fund S.A. połączy się z ALL IN! GAMES