Raiffeisen Polbank: Zysk netto wzrósł w I półroczu o 10,5 proc.

0
Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku
Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku

Liczony rok do roku zysk netto Raiffeisen Polbanku wzrósł  w I połowie 2014 roku o 10,5 proc. i wyniósł 92 mln zł.

Wynik z działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 spadł o 1,2 proc. do  928,2 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł na koniec czerwca 69,3 proc. i był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej.

Cytowany w komunikacie prezes Raiffeisen Polbanku Piotr Czarnecki, zwraca uwagę, że optymalizowanie organizacji i racjonalizacja wydatków spowodowały obniżkę kosztów o ponad 5 proc. rdr.

– W drugim kwartale zakończyliśmy kluczową z punktu widzenia sprawności operacyjnej banku integrację systemową, która uwieńczyła fuzję Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG  – podkreśla prezes Czarnecki.

Prezes Raiffeisen Polbanku zaznacza, że integracja obu banków dla  klientów oznaczało ujednolicenie oferty produktowej, zapewnienie wszystkim jednakowego dostępu do nowoczesnej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, a dla pracowników wyposażenie w wydajniejsze narzędzia i systemy.

– Po stronie biznesowej, koncentrowaliśmy się na podnoszeniu efektywności i dochodowości. Mimo utrzymywania się stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, co niekorzystnie wpływa na przychody z działalności kredytowej, bank poprawił wynik odsetkowy – mówi Piotr Czarnecki.

Wynik z działalności bankowej sięgnął w I półroczu 928,2 mln zł, co oznacza spadek o 1,2 proc. rdr. Wielkość odpisów na zagrożone kredyty w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. wyniosła 183,2 mln zł, nieznacznie mniej niż przed rokiem. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na koniec czerwca na poziomie 69,3 proc, czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału był na poziomie 13,7 proc.. Poprawiła się rentowność banku – zwrot na kapitale wyniósł 4,2 proc. w ujęciu brutto i 3,3 proc.uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,4 proc.

Bank podał, że w porównaniu z I półroczem 2013, wartość udzielonych kredytów spadła o 1,4 proc. do 34,58 mld zł. Portfel depozytów klientów nie zmienił się i wyniósł 30,92 mld zł. Suma bilansowa banku wzrosła do 50,29 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc.

Czytaj również:  Badanie preferencji konsumenckich na stacjach paliw: Dla kierowców ważniejszy alkohol niż ceny paliw

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska praktycznie nie zmieniła się w porównaniu ze stanem z końca czerwca 2013 r. i wyniosła 55,35 mld złotych. Fundusze własne Grupy wynosiły 5,7 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł.

Jak pisze bank w komunikacie, w I półroczu 2014 roku Raiffeisen Bank Polska pozostał liderem rynku faktoringu z obrotami na poziomie 7,33 mld zł, po wzroście o 7 proc. w ujęciu rocznym, dzięki czemu utrzymał 15 proc. udziałów w rynku.

Raiffeisen-Leasing Polska zachował drugą pozycję wśród największych firm w swej branży, oddając w pierwszym półroczu 2014 r. w leasing aktywa o wartości 1,64 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w skali roku i daje 8,9 proc. udziału w rynku.

Spółka poinformowała, że podpisała umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF), która ma na celu wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również  start-upów, poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do środków finansowych.

(Newseria Inwestor)