Rekomendacje Business Centre Club dotyczące reformy systemu emerytalnego

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC
Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC

Eksperci Business Centre Club opracowali rekomendacje dotyczące usprawnienia polskiego systemu emerytalnego. Reforma jest trudna, ale konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego osób w wieku emerytalnym, a także stabilności rynku pracy oraz finansów publicznych.

Eksperci BCC, w tym główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka twierdzą, że:

  1. System emerytur pomostowych powinien być traktowany jako wygasający. Dopuszczamy jednak – zakładając, że to wyjątek od reguły – utrzymywanie systemu w bardzo ograniczonym zakresie.
  2. Wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytur stażowych bez ograniczeń może prowadzić do nieracjonalnie nadmiernego obniżenia przeciętnego wieku emerytalnego, który w Polsce jest już niski – szczególnie w przypadku kobiet. Aby temu zapobiec, należałoby wprowadzić minimalny staż jako warunek otrzymania tego typu świadczenia.
  3. W Unii Europejskiej formalny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest taki sam we wszystkich krajach z wyjątkiem Polski i Rumunii. BCC rekomenduje zrównanie wieku kobiet i mężczyzn jako obowiązującej zasady. Taka zmiana podwyższy emerytury kobiet, teraz przeciętnie bardzo niskie, poprawi finanse FUS i zwiększy aktywność zawodową w obszarze 55+, również obecnie będącą na bardzo niskim poziomie.
  1. Należy zlikwidować tzw. okres ochronny, wymuszający zatrudnienie przez 4 lata przed dojściem do formalnego wieku emerytalnego. Takie wymuszanie zmniejsza bowiem zainteresowanie pracą w tym okresie i czasem zmusza do wcześniejszych zwolnień z pracy.

Ponadto BCC rekomenduje:

  1. eliminację podatku PIT od dochodów z pracy po przekroczeniu formalnego wieku emerytalnego.
  2. eliminację składek emerytalnych przez pracowników i przedsiębiorców po przekroczeniu przez pracowników formalnego wieku emerytalnego pod warunkiem, że są to osoby, które zdecydowały się skorzystać z przysługującego im świadczenia emerytalno-rentowego.