Rośnie popyt na pracę tymczasową

Piotr Dziedzic
Piotr Dziedzic, senior dyrektor w firmie Michael Page

Jak wynika z danych firm należących do Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, trzeci kwartał tego roku przyniósł wyraźne ożywienie na rynku pracy. Popyt na usługi HR, w szczególności na pracę tymczasową i rekrutację stałą, wzrósł znacznie w porównaniu do poprzedniego okresu.

Więcej rekrutacji stałych

W trzecim kwartale 2020 roku (3Q2020) firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) zwiększyły swoje obroty w zakresie realizacji usług rekrutacji stałych na rzecz polskich pracodawców aż o 23% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 6% w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom 33,3 mln PLN.

„Ożywienie wynika w dużej mierze z faktu, iż w trzecim kwartale realizowano skumulowane z poprzedniego okresu procesy rekrutacyjne. Drugi kwartał był bardzo trudny, wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia były odwlekane w czasie. Ta dynamika z pewnością wyhamuje w ostatnim kwartale roku, szacujemy że wzrost wyniesie wtedy ok. 7%. Obserwując branże widzimy, że oprócz e-commerce, który nie zmniejsza zainteresowania zatrudnianiem nowych pracowników, obserwujemy odwilż w centrach usług wspólnych, również dzięki kilku nowym inwestycjom”- mówi Piotr Dziedzic, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Rosnącym zapotrzebowaniem cieszą się również rekrutacje na rzecz zagranicznych pracodawców, wzrost rok do roku wyniósł 5%, kwartał do kwartału 33%. Firmy członkowskie PFHR osiągnęły obroty w tym zakresie na poziomie ponad 5 mln PLN.

Rośnie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych

O 13% wzrosła liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych przez firmy członkowskie PFHR w 3Q2020, w tym samym czasie liczba pełnych etatów (FTE – liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty) wzrosła aż o 33%. Średni okres zatrudnienia jednego pracownika wydłużył się. Firmy członkowskie zatrudniały w analizowanym okresie 75 tys. osób, szacujemy że w całej Polsce zatrudniano ok. 250 tys. pracowników tymczasowych. Poziom ten nadal odbiega od poprzedniego roku, w takim odniesieniu odnotowujemy 11%-owy spadek, ale sytuacja wyraźnie się poprawia.

Rośnie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych„Na rynku obserwujemy zachowania jak w każdym kryzysie czy okresie przestoju gospodarczego. Pracownicy tymczasowi są pierwszymi, z którymi pracodawcy rozstają się w sytuacji spowolnienia i pierwszymi, którzy są zatrudniani kiedy sytuacja się stabilizuje. Czwarty kwartał będzie trudniejszy. Wzrost zachorowań będzie miał spore przełożenie na rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych będzie rosło, ale już nie tak gwałtownie ” – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

W trzecim kwartale 2020 o 27% w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła też wartość tego rynku. Firmy członkowskie PFHR osiągnęły poziom obrotów w wysokości 680 mln PLN, nadal o ok. 21% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.