Rynek marek własnych w Polsce rośnie w tempie 17%

0

Według szacunków zawartych w raporcie PMR „Marki własne detalistów w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, rynek marek własnych w Polsce wzrośnie o 17% w 2013 roku i osiągnie wartość 41,4 mld zł. W konsekwencji dynamicznego wzrostu sprzedaży rośnie udział tego asortymentu w wartości rynku spożywczego. W 2013 roku wzrósł on jeszcze bardziej niż w latach poprzednich – o 2,4 p.p.

„Wysoka dynamika sprzedaży produktów pod markami detalistów jest efektem kilku czynników. Jednym z nich jest trudniejsza sytuacja ekonomiczna kraju przejawiająca się w niższym niż w 2012 r. wzroście PKB, wyższym poziomie bezrobocia oraz wolniejszym wzroście konsumpcji indywidualnej. To powoduje, że konsumenci starają się oszczędnie gospodarować swoimi budżetami domowymi i częściej sięgają po produkty pod markami własnymi, które pozwalają im nie tylko na tańsze ale również na racjonalne zakupy. Zmienia się podejście kupujących – cena nie jest już podstawowym czy jedynym czynnikiem wyboru. Konsumenci coraz częściej kierują się stosunkiem ceny do jakości, stąd oferta marek własnych średniego segmentu cenowego, charakteryzujących się dobrą jakością, ładnym opakowaniem oraz ceną o 30% niższą od produktów markowych, stała się dla nich naprawdę atrakcyjna. Polacy przekonali się do marek własnych, wiedzą co to za produkty, jakie niosą korzyści i świadomie ich poszukują. Do wzrostu sprzedaży marek własnych przyczynia się również rosnąca oferta detalistów, rozszerzanie i pogłębianie asortymentu, ale również jego weryfikacja i dopasowanie do zmieniających się potrzeb konsumentów”, komentuje Patrycja Nalepa, Starszy analityk handlu w PMR.

Polski rynek marek własnych rozwija się, jednak na drodze jego wzrostu stoją pewne specyficzne uwarunkowania, takie jak duże rozdrobnienie detalistów i stosunkowo mała koncentracja handlu, u których podstaw leży rozkład demograficzny kraju z dużym odsetkiem Polaków mieszkających w małych miasteczkach i na wsiach. Wraz z postępującą konsolidacją handlu udział marek własnych będzie się zwiększał.

Czytaj również:  Czyste powietrze jako wyzwanie. Rozwiązania z zakresu transportu i ogrzewnictwa na rzecz czystego powietrza

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Marki własne detalistów w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.