Rynek powierzchni biurowej w miastach regionalnych. Posumowanie I połowy 2018 r.

0

W I poł. 2018 r. na ośmiu rynkach regionalnych zasoby powierzchni biurowych powiększyły się o prawie 256 000 m kw., z czego na II kw. br. przypadło ok. 127 000 m kw. Najwyższy poziom nowej podaży odnotowano we Wrocławiu, gdzie do użytkowania oddano np. Sagittarius Business House (prawie 25 000 m kw.) i Retro Office House (ponad 18 000 m kw.). Tym samym rynek wrocławski, jako drugi po Krakowie, przekroczył 1 mln m kw. wielkości zasobów biurowych.

Na koniec I połowy 2018 roku wielkość powierzchni biurowej na rynkach regionalnych osiągnęła 4,64 mln m kw.

Obecnie, na rynkach regionalnych w budowie jest ok. 90 nowych obiektów biurowych, których dostarczenie na rynek przyniesie kolejne ok. 950 000 m kw. do końca 2020 r. Ponad połowa obecnie realizowanej powierzchni zasili dwa rynki wiodące – Kraków (ok. 30%) i Wrocław (ok. 20%). Trzecim regionem o najwyższym poziomie aktywności deweloperów jest Trójmiasto, gdzie na etapie budowy jest ok. 150 000 m kw. Warto zaznaczyć, że Trójmiasto, które przez długi czas kojarzone było wyłącznie z lokalnymi deweloperami, przyciąga kolejnych ogólnopolskich i międzynarodowych inwestorów.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. popyt netto, na powierzchnię biurową na rynkach regionalnych osiągnął ok. 205 000 m kw. Kraków i Wrocław przyciągnęły najwyższe zainteresowanie najemców. Na te dwa rynki przypadła ponad połowa popytu netto, odpowiednio ok. 30% i 25%, w dużej mierze dzięki wysokiemu zainteresowaniu firm z sektora bankowo – inwestycyjnego oraz IT. W Trójmieście, Katowicach, Łodzi i Poznaniu podpisano po ok. 20 000 m kw. umów na nowe powierzchnie lub powiększenie dotychczasowego metrażu. Stosunkowo dobrze radzi sobie rynek w Lublinie, natomiast najniższym wynikiem może pochwalić się Szczecin.

W I poł. 2018 r. na rynkach regionalnych nastąpiła poprawa średniego wskaźnika powierzchni niewynajętej o ok. 0,6 p.p. W Krakowie, pomimo wysokiego poziomu nowej podaży, duże zainteresowanie najemców pozwoliło na obniżenie wskaźnika pustostanów o ok. 0,5 p.p. do 9,3% na koniec czerwca br.

Czytaj również:  Tegoroczny budżet to równowartość ponad miliona mieszkań
Tomasz Skrzypek, Starszy Konsultant, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych Bnp Paribas Real Estate Poland
Tomasz Skrzypek, Starszy Konsultant, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych Bnp Paribas Real Estate Poland

Kraków nieustannie umacnia swoją pozycję lidera biurowych rynków regionalnych umiejętnie wykorzystując swoją markę. Wydaje się, że rynek ten ma potencjał nie tylko na to, aby być „pierwszym z równych” rynków regionalnych, ale także żeby być „drugim po Warszawie” – analogicznie chociażby do Barcelony i Madrytu w Hiszpanii. Szczególnie cieszy obecność stabilnego mocnego popytu, który doskonale sobie radzi z rekordową, ciągle rosnącą podażą, czego dowodem jest spadek wskaźnika pustostanów
-Tomasz Skrzypek, Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland

Również we Wrocławiu wysoki poziom popytu netto pozwolił utrzymać stopę pustostanów poniżej 10%, pomimo dostarczenia na rynek ponad 100 000 m kw. nowych biur. W Trójmieście w okresie styczeń – czerwiec br. dostarczono niemal 50 000 m kw. nowej powierzchni, która została bardzo szybko wchłonięta przez rynek. Dzięki temu nastąpił znaczący spadek wskaźnika pustostanów do 6,7%.

Oddanie do użytku większości budowanych obecnie w Trójmieście biurowców planowane jest dopiero na 2019 rok, więc sytuacja rynkowa w II poł. br. nie powinna ulec fundamentalnym zmianom. -Katarzyna Best-Kuczyńska, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland

W Katowicach w efekcie oddania do użytkowania dużego projektu .KTW I, nastąpił niewielki spadek poziomu wynajęcia na koniec I kw. br. Jednak na koniec czerwca 2018 współczynnik pustostanów spadł do 10,8% i tym samym uległ on obniżeniu o ok. 0,5 p.p. w stosunku do końca 2017 r. W wyniku bardzo ograniczonej podaży nowej powierzchni bądź braku nowych obiektów, zmalała wielkość pustostanów w Poznaniu (do 7,7%), Szczecinie (do 6,8%) i Łodzi (do 8,6%). Lublin, który jest najsłabiej wykształconym rynkiem, charakteryzuje się wysoką wrażliwością na zmiany w podaży. Wzrost zasobów powierzchni biurowej o ok. 9% spowodował znaczący wzrost wskaźnika pustostanów (o ok. 2,5 p.p.) i jego powrót do wyniku odnotowanego na koniec 2017 r. W kolejnych miesiącach powinna jednak następować stopniowa absorpcja tej powierzchni.