Samorządy zapłacą za leczenie mieszkańców

0
Dobrawa Biadun Lewiatan
Dobrawa Biadun

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy o działalności leczniczej samorządy będą mogły finansować mieszkańcom świadczenia zdrowotne, np. diagnostykę onkologiczną, dodatkowe szczepienia. Zostaną też zobowiązane do przymusowego podpisywania umów ze swoimi placówkami niezależnie od jakości usług i opinii pacjentów o placówce. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości dostępu do świadczeń zdrowotnych.

– Jeżeli samorząd będzie miał pieniądze to mieszkańcy otrzymają wsparcie. Jeżeli nie – zostaną z tym co jest. Może zatem trzeba będzie przenosić się do bogatszych gmin, które stać będzie na dodatkowe wydatki? – mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Zdrowia próbując znaleźć pieniądze na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia przerzuca odpowiedzialność na inne podmioty. Ale to nie zmieni faktu, że środków w systemie jest zbyt mało a koszyk świadczeń gwarantowanych zbyt szeroki. Dlatego zdaniem Lewiatana czas na poważną rozmowę o rewizji finansowania a nie doklejanie kolejnych łatek.

– Niezrozumiałe jest również wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy z placówką podległą samorządowi, jeżeli wykonuje ona świadczenia zdrowotne, które chce sfinansować samorząd. To przeczy zasadzie konkurencyjności oraz uniemożliwia wybór placówki najlepszej dla pacjenta. Zadziwiające, że pomimo sprzeciwu tak wielu środowisk, w tym samorządów, Ministerstwo Zdrowia forsuje takie zmiany – dodaje Dobrawa Biadun.

Konfederacja Lewiatan

Czytaj również:  Trwają prace nad przepisami, które pozwalałyby farmaceutom udzielać porad medycznych klientom aptek