Sfinks z 2,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r.

Sylwester Cacek – Prezes Sfinks Polska
Sylwester Cacek - Prezes Sfinks Polska

Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami SPHINX, Chłopskie Jadło, The Burgers i Piwiarnia, w IV kwartale 2003 r. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 24,2 mln zł, zysk brutto na sprzedaży w wysokości 7,2 mln zł i zysk netto o wartości 2,7 mln zł – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę. Oznacza to, że w całym 2023 roku Sfinks wygenerował na poziomie jednostkowym 98,1 mln zł przychodów ze sprzedaży przy zysku brutto na sprzedaży w wysokości 28,3 mln zł. Wg wstępnych danych spółka w całym 2023 zanotowała wynik netto o wartości -0,7 mln zł.

– Na naszą sytuację korzystnie wpływają aktualne trendy makroekonomiczne. Umocnienie się złotego  w ostatnim kwartale w stosunku do końca III kw. 2023 r. spowodowało istotne zmiany w wycenie naszych zobowiązań i należności z umów najmu, co w rezultacie kontrybuowało do wyniku netto w kwocie 1,9 mln zł. Mamy nadzieję, że jest to dobry prognostyk i po okresie wielu trudnych lat dla gastronomii kolejne miesiące i lata zapewnią bardziej stabilne warunki, w których będziemy mogli realizować zaplanowaną ścieżkę rozwoju. Wstępne wyniki za IV kwartał 2023 roku zawierają również dodatni wpływ zmiany warunków najmu części lokali i podnajęcie ich franczyzobiorcom w kwocie 2,4 mln zł – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska. – Wstępne dane potwierdzają, że systematyczna praca nad porządkowaniem naszych sieci i przekształceniem kolejnych lokali na model franczyzowy przekłada się pozytywnie na nasze wyniki. To ważny element naszej strategii rozwoju, przyjętej jesienią ubiegłego roku, którą zamierzamy konsekwentnie realizować – dodaje prezes Sfinksa.

Zaprezentowane wyniki są wynikami wstępnymi i będą podlegały badaniu przez firmę audytorską.