Skutki obniżki stóp procentowych – komentarz Stanisława Gomułki

prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club
prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club

Spadek stopy referencyjnej NBP o 25 punktów bazowych do 5,75%, jest drugiem z rzędu (po wrześniowym o 75 punktów bazowych). Poprzednia obniżka była zaskoczeniem dla rynków finansowych, o czym świadczy osłabienie kursu złotego w ciągu ostatniego miesiąca  o około 10%  wobec dolara oraz o około  4% wobec  euro. Dzisiejsza decyzja RPP utrzyma to osłabienie, może je nawet zwiększyć. Skutki inflacyjne tego osłabienia będą widoczne w najbliższych miesiącach, bo wzrosną ceny towarów importowanych, a import w Polsce to ponad połowa całego PKB.

Według danych GUS-u, teraz politycznie motywowane ceny paliwa, obniżyły średnie ceny tego produktu o 7%. Po  wyborach 15 października Orlen  będzie zmuszony  powrócić do cen rynkowych paliwa. Zatem w kwartale pierwszym 2024 R znaczny wzrost inflacji  w relacji r/r  wydaje się być przesądzony, z obecnego poziomu około 8% do prawdopodobnie około 10%.

Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club