Spadek w rozliczeniu PIT

0

Spadek w rozliczeniu PITZdarzają się sytuacje, w których w trakcie roku podatkowego umiera nam ktoś bliski. Może również dojść do sytuacji, iż w trakcie danego roku podatkowego, dochodzi do otrzymania spadku. Tego typu wydarzenie faktyczne, to nie tylko możliwe przysporzenie majątkowe dla nas, ale również akt, w wyniku którego powstają konkretne konsekwencje prawne i podatkowe. Nic więc dziwnego, że wielu podatników zastanawia się, czy i jak ująć spadek w rozliczeniu rocznego druku podatkowego PIT.

Spadek, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z założenia i zasady należy uznać, że spadek nie podlega ustawie o PIT. Wynika to z faktu, że według obowiązujących przepisów, nie jest on uznawany za dochód osoby fizycznej. Spadki zostały potraktowane jako odrębna kategoria i sprawy podatkowe z nimi związane reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Dlatego w przypadku otrzymania spadku, należy odpowiednio poinformować urząd skarbowy o otrzymanym spadku. W niektórych przypadkach, może zdarzyć się tak, że np. Sąd odpowiednio powiadomi organ podatkowy o dokonanej czynności. W każdej sytuacji należy jednak upewnić się, na jakiej podstawie urząd wyliczy odpowiednie zobowiązanie podatkowe i w jaki sposób i terminie (najczęściej maksymalnie 3 miesięcy) zgłosić spadek. Jednak pamiętać należy, iż tych kwot nie uwzględnia się w rocznym e-PIT.

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Warto także pamiętać, że dla niektórych osób, spadek może być całkowicie lub częściowo zwolniony z zobowiązań podatkowych. Dzieje się tak szczególnie w przypadku osób najbliższych. Wszyscy spadkobiercy zostali podzieleni na odpowiednie kategorie, od których zależą zobowiązania podatkowe i są to:  

  • Grupa I – najbliżsi tacy jak małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo;
  • Grupa II – dzieci rodzeństwa, wujkowie i ciotki, małżonkowie rodzeństwa;
  • Grupa III – pozostali.

Sytuacje w których spadek może mieć wpływ na PIT

Należy jednak pamiętać, że dana osoba zmarła mogła mieć zobowiązania wobec organu podatkowego, w tym złożenia rocznej deklaracji PIT. W takiej sytuacji najbliżsi może nie są zobowiązani do deklarowania w PIT spadku jako takiego, ale mogą mieć obowiązek złożyć odpowiedni druk księgowy za zmarłego.

Po drugie, należy pamiętać, że spadek to co innego niż środki uzyskane z jego sprzedaży. W przypadku więc np. jeżeli w ramach spadku uzyskamy nieruchomość, to nie deklarujemy jej w PIT, a ewentualnie odpowiednimi drukami dla spadków i darowizn. Natomiast jeżeli nieruchomość tę sprzedamy, to może mieć to już wpływ na roczną deklarację PIT.

Podsumowanie i rekomendacje

W każdym przypadku śmierci osoby bliskiej, należy przeanalizować tę indywidualną sytuację. Sprawdzając czy nie ma obowiązku złożenia deklaracji PIT za zmarłego, a następnie w przypadku spadku – do jakiej kategorii spadkobierców należymy i jaką deklarację od spadku złożyć. Następnie, w przypadku sprzedaży elementów masy spadkowej, należy zastanowić się nad konsekwencjami sprzedaży, dla rocznego PIT.

Czytaj również:  Firma podejrzewana o udział w karuzeli VAT wygrywa z fiskusem w sprawie przedłużania terminu zwrotu VAT