Spółka DB Energy ustaliła cenę maksymalną akcji na 29 zł i maksymalną wartość Oferty Publicznej na poziomie 12 mln zł

Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy S.A.
Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement do Prospektu DB Energy z Ceną Maksymalną nowo emitowanych akcji serii D w trwającej Ofercie Publicznej. Wynosi ona 29 zł za jedną akcję oferowaną.  Dzięki emisji nowych akcji firma planuje pozyskać do 12,035 mln zł na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W poniedziałek, tj. 20 marca br., rozpoczynają się zapisy na akcje spółki w Transzy Inwestorów Detalicznych, które potrwają do 29 marca br. Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, w II połowie kwietnia 2023 r. zakładany jest pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań Nowych Akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczonych.

20 marca rozpoczynamy kluczowy etap Oferty Publicznej, tj. przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Model biznesowy i strategia rozwoju DB Energy spotykają się z pozytywnymi ocenami i zainteresowaniem wśród inwestorów, co pozwoliło nam ustalić cenę maksymalną na poziomie 29 zł za jedną akcję serii D. To oznacza maksymalną wartość Oferty na poziomie 12 mln zł. Środki w głównej mierze posłużą na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym własne inwestycje spółki w modelu ESCO – komentuje Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy.

Cena emisyjna akcji serii D oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie ustalona i opublikowana 30 marca. Akcje będą oferowane w dwóch transzach: Transzy Inwestorów Detalicznych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Koordynatorem całości Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, do których zostanie skierowane Zaproszenie do złożenia Zapisu na Akcje Oferowane od Koordynatora Oferty. Z kolei podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych są osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, które w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane będą posiadać rachunek inwestycyjny prowadzony przez Członka Konsorcjum Detalicznego, w którego skład wchodzą: Noble Securities S.A. (Organizator Konsorcjum Detalicznego), mBank S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. Doradcą prawnym Spółki jest kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k.

DB Energy odnotowało 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022. Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,20 mln zł, tj. 198% wzrost r/r wobec 4,09 mln zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku.