Spółka holdingowa – kolejna nieprecyzyjnie przygotowana ustawa związana z wprowadzaniem Polskiego Ładu

Wprowadzono od 1 stycznia ulgi podatkowe, które mają być korzystne dla inwestujących w rozwój przedsiębiorstw. Jednak jest to kolejna nieprecyzyjnie przygotowana ustawa związana z wprowadzaniem Polskiego Ładu.

Nowelizacja prawa podatkowego, która weszła w życie w 2022 r., zawiera bardzo istotną zmianę, która była od dawna oczekiwana i postulowana przez polskich przedsiębiorców, a dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów lub akcji.

– Kluczową korzyścią z tego rozwiązania jest możliwość reinwestowania całego osiągniętego zysku w kolejne spółki, dzięki czemu posiadający spółki holdingowe mogą aktywnie inwestować większe środki finansowe – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Wnuk, współprzewodnicząca Komitetu Podatki CCIFP, doradca podatkowy, partner w MDDP. – Polscy przedsiębiorcy od dawna postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania ponieważ funkcjonuje ono w wielu państwach, w tym również w Unii Europejskiej.

Ustawa przewiduje jednak szereg warunków, które trzeba spełnić, aby zastosować korzystne rozwiązanie dotyczące spółek holdingowych. Niektóre z tych warunków są oczywiste, a przykładem jest chociażby konieczność posiadania odpowiedniego pakietu udziałów bądź akcji przez zdefiniowany minimalny okres czasu.

Jednak w ustawie wprowadzono też warunki, które będą bardzo trudne do spełnienia. Dla spółek giełdowych praktycznie będzie bardzo trudna weryfikacja czy żadnej akcji nie posiada podmiot z raju podatkowego czy państwa nietraktatowego, ponieważ akcje spółek giełdowych są przedmiotem obrotu na bieżąco.

Inny wymóg dotyczy niekorzystania ze zwolnień dywidendowych.

– Niestety, ustawa nie precyzuje w jakim okresie spółka, która chce uzyskać status spółki holdingowej miałaby nie korzystać ze zwolnień przewidzianych już wcześniej w ustawie dotyczącej dywidend – wyjaśnia Agnieszka Wnuk. – Nie wiadomo też czy dotyczy to jakichkolwiek dywidend, czy też wyłącznie dywidend od spółki, której udziały bądź akcje są sprzedawane.