Spółki „covidowe” straciły impet, ale GIP60 podtrzymał serię

gpw giełda

W sierpniu wartość Giełdowego Indeksu Produkcji wzrosła o 5,32% osiągając poziom 808,43 punktów, przekraczając granicę 800 punktów po raz pierwszy od gwałtownej przeceny, która dotknęła warszawską Giełdę Papierów Wartościowych na przełomie lutego i marca. Mniejsze znaczenie dla wyniku GIP60 miały w tym miesiącu spółki „covidowe”, co zdarzyło się po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa.

Analitycy z DSR podsumowali Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) za miesiąc sierpień. W poniższym komunikacie dr Maciej Zaręba – analityk i współtwórca GIP, z DSR S.A.  podaje:

Indeks GIP60, składa się z 60 największych polskich spółek produkcyjnych notowanych na WGPW, z ustaloną wartością bazową 1000 punktów reprezentującą jego sumaryczną kapitalizację na dzień 1 stycznia 2016 roku. Cztery lata później, tuż przed pandemią koronawirusa, GIP60 znajdował się 20% niżej, oscylując wokół granicy 800 punktów i to pomimo stosunkowo dobrej koniunktury, która w polskim sektorze produkcyjnym utrzymywała się od wielu miesięcy. Wybuch pandemii koronawirusa i zamrożenie gospodarki spowodowały znaczny odpływ kapitału z rynku akcji, co przełożyło się na kolejny cios dla indeksu GIP60, który w połowie marca spadł nawet poniżej granicy 500 punktów.

Sierpniowe przełamanie

Od tego momentu GIP60 miesiąc po miesiącu pnie się w górę odrabiając tegoroczną stratę. W sierpniu na kilku pierwszych sesjach kurs GIP60 podskoczył do rocznego maksimum i przez resztę miesiąca poruszał się w przedziale 800 – 820 punktów. Co warte jest odnotowania, w połowie sierpnia ustalił nowy rekord 2020 roku wynikiem 818,24 pkt.

Podobnie w sierpniu zachowywał się cały rynek główny, który zaliczył doskonałą pierwsza połowę miesiąca, po to by w drugiej połowie redukować skalę tych wzrostów. Indeks WIG ostatecznie zamknął sierpień ze zwrotem na poziomie 2,3%, największe spółki z WIG20 w drugiej połowie miesiąca zredukowały wzrost do 1,8%, a najmniejsze spółki z SWIG80 w podobnym scenariuszu ustaliły wynik miesięczny na poziomie 2,0%. Wyjątkiem były spółki średnie z MWIG40, które zachowywały się względnie stabilnie przez cały miesiąc osiągając miesięczną stopę zwrotu na poziomie 4,0%.

Spółki „covidowe” w odwrocie

Należy odnotować, że sierpień był pierwszym miesiącem od lutego br. kiedy wśród najsilniej rosnących spółek z GIP60 jest tylko jeden producent wyrobów farmaceutycznych lub chemicznych zwanych potocznie spółkami covidowymi. Tym razem na czoło peletonu wysunęły się głównie spółki projektowe, czyli producenci i dystrybutorzy odzieży, których akcje rosły w sierpniu średnio o 8,71%. Niewiele mniej przybierały na wartości akcje producentów z branży elektromaszynowej (średnio 8,39% m/m), producenci tworzyw sztucznych (8,03% m/m) oraz producenci materiałów budowlanych (7,99% m/m). Na drugim biegunie spółki z branży spożywczej, których średnia stopa zwrotu jako jedyna spadła poniżej zera (-3,10%).

Najwyższy wzrost wartości akcji w sierpniu, a tym samym zwycięstwo w comiesięcznym rankingu GIP60, osiągnęła spółka Stalprodukt S.A. Akcje producenta i eksportera wysoko przetworzonych wyrobów ze stali wzrosły w sierpniu z początkowych 150 zł do 230 zł za akcję, co dało wzrost o 53,33% m/m pozwalający złamać barierę 1 mld zł kapitalizacji rynkowej. Rynek bardzo dobrze odebrał sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku, w którym spółka przyznała się m.in. do spadku zysku netto do poziomu 78,5 mln zł z 96,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Optymistyczna reakcja związana jest z oczekiwaniami znacznych spadków wyników spółek w I połowie 2020 roku. Pozytywnie jest też odbierane zakończenie działalności kopalni cynku Olkusz Pomorzany na rzecz uruchomionej w końcówce ubiegłego roku instalacji recyklingu cynku.

Drugie miejsce dla spółki Mabion S.A. za 38,37% wzrost wartości, głównie za optymistyczne informacje ze spotkania przedstawicieli spółki z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie wprowadzenia leku MabionCD20 do obrotu na terenie USA.

Ostatnie miejsce sierpniowego podium GIP60 dla spółki Introl S.A. za wzrost wartości rynkowej o 25,19%. W przypadku tej spółki czynnikiem odpalającym kurs w ostatnich sesjach miesiąca była publikacja niezaudytowanych wyników finansowych spółki za I półrocze br. W raporcie tym spółka ujawniła niesamowity wzrost zysku netto z ubiegłorocznej straty (-881 tys. zł) do 6,5 mln zł w tym roku.

Przemysł wraca do formy

Wiele wskazuje na to, że sierpień może być kolejnym miesiącem ze wzrostem produkcji sprzedanej przemysłu. Według Głównego Urzędu Statystycznego tempo produkcji przemysłowej w lipcu było ponad 2-krotnie wyższe niż w czerwcu (0,5% r/r), co pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące. Analitycy GUS oczekują w sierpniu ponad 3% wzrostu r/r, głównie w wyniku poprawy sytuacji w branży spożywczej i motoryzacyjnej.

Potwierdzają to po części najnowsze wyniki badań wskaźnika PMI, które zanotowały widoczne ożywienie koniunktury w polskim sektorze wytwórczym również w sierpniu. Wartość głównego wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu utrzymała się powyżej neutralnego progu 50,0, ale spadła z lipcowych 52,8 do 50,6. Nastroje polskich producentów dotyczące najbliższych 12 miesięcy pozostają pozytywne, choć należy zauważyć, że ten optymizm osłabł.

Akcje polskich producentów znajdują się obecnie w trendzie wzrostowym, który pozwolił już odrobić straty wywołane paniką na rynku akcji obserwowaną w początkowej fazie pandemii koronawirusa. Analizując historyczne wyniki GIP60 można dojść do wniosku, że pozostaje jeszcze sporo przestrzeni do dalszych wzrostów, ale wiele będzie zależało od najbliższych tygodni oraz tego czy zmaterializuje się ryzyko wprowadzenia obostrzeń społecznych i ekonomicznych

***

Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego „Produkcja.Expert” oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Ze względu na precyzyjną analizę wyników poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych indeks GIP może stanowić wiarygodny barometr faktycznego stanu sektora produkcyjnego.

Giełdowy Indeks Produkcji jest indeksem typu cenowego, więc przy jego kalkulacji nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany dzień 1 stycznia 2016 roku.