Spowolnienie w gospodarce chińskiej utrzyma się w 2016 i 2017 r.

0

Gospodarka Chin o dwóch prędkościach: zwycięzcy i przegrani

W 2015 r. chińska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 6,9 proc., co stanowi najniższe tempo rozwoju od 25 lat. W 2016 i 2017 r. wzrost powinien nadal zwalniać i prawdopodobnie będzie bliski średniemu rocznemu wzrostowi na poziomie 6,5 proc., który jest celem rządu określonym w planie pięcioletnim na lata 2016-2020. Trwające reformy strukturalne w Chinach położyły większy nacisk na usługi i konsumpcję, co jeszcze bardziej uwidoczniło dwie prędkości gospodarki kraju. Podział na sektory zwycięskie i przegrane wiąże się z ich średnio- i długoterminowym potencjałem wzrostu, sytuacją polityczną kraju oraz popytem strukturalnym.

Sektory z potencjałem wzrostu

Sektorom, które mogą cieszyć się lepszymi i dłuższymi perspektywami wzrostu, takim jak branża farmaceutyczna i handel detaliczny, przypisano niskie lub średnie oceny ryzyka. Wyjątek od tej reguły stanowi branża technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), która znajduje się w grupie wzrostu, choć przypisano jej wysoki stopień ryzyka. Wskazywałoby to, że ryzyko kredytowe chińskich przedsiębiorstw w sektorze ICT jest prawdopodobnie wysokie ze względu na dużą konkurencję w regionie, pomimo silnego i długoterminowego potencjału wzrostu tego rynku (patrz Tabela 1).

Najlepiej radzi sobie sektor farmaceutyczny, który notuje stabilne marże. Oprócz wyraźnej poprawy doświadczenia płatności wśród przedsiębiorców w 2015 roku, firmy farmaceutyczne są mniej zależne od pożyczek zaciąganych na ich działalność i ekspansję inwestycji trwałych. Perspektywa średnioterminowa jest dodatnia, przy wzroście strukturalnym popytu popartym ciągłym wzrostem klasy średniej i starzejącą się populacją.

Przegrane sektory z wysokim ryzykiem kredytowym

Przegrane sektory, które prawdopodobnie będą musiały stawić czoła długoterminowym wyzwaniom wzrostu, to m.in. sektor chemiczny i metalurgiczny, którym przypisano zarówno wysokie jak i bardzo wysokie oceny ryzyka. Z punktu widzenia ryzyka kredytowego, chińskim firmom z tych branż przypisano wysokie lub bardzo wysokie oceny ryzyka – co wskazuje na większe prawdopodobieństwo niewypłacalności i upadłości z powodu trudnych warunków gospodarczych. Sektory neutralne, czyli te, które pośrednio korzystają z rządowych reform strukturalnych (np. sektor rolniczy, drzewno-papierniczy i tekstylno-odzieżowy), otrzymały ocenę ryzyka na poziomie średnim lub wysokim.

Czytaj również:  Chińskie firmy zwiększają inwestycje w Polsce. Globalny producent skanerów cargo i innych używanych na lotniskach, uruchomił swoją nową fabrykę pod Warszawą