Sprzedaż pożyczek w grudniu – analiza FRRF

pieniądze

W grudniu instytucje pożyczkowe, z wyłączeniem firm oferujących płatności odroczone, przyznały 330 tys. pożyczek na łączną kwotę 1,139 mld zł – wynika z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie danych CRIF. Odnotowane wyniki są zbliżone do odczytów za listopad, z kolei w relacji rok do roku branża odnotowała wzrost o 8,1 proc. w ujęciu liczbowym i 7,5 proc. spadek w ujęciu wartościowym.

Ostatnie dwa miesiące roku charakteryzują się zwykle wyższą sprzedażą pożyczek. Okres okołoświąteczny także w 2023 roku przyniósł relatywnie dobre wyniki dla sektora instytucji pożyczkowych. Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wyniosła w grudniu 1,029 mln szt., tj. o 0,7 proc. mniej niż w listopadzie 2023 i o 16,9 proc. więcej niż w grudniu 2022 roku, co potwierdza wysoki popyt na finansowanie pozabankowe.

Sprzedaż pożyczek w ujęciu liczbowym zamknęła się na poziomie 330 tys. wobec 329 tys. miesiąc wcześniej (+0,3 proc.) i 305 tys. w analogicznym miesiącu poprzedniego roku (+8,1 proc.). Z kolei wartość udzielonego finansowania sięgnęła kwoty 1,139 mld zł w grudniu w porównaniu do 1,149 mld zł w listopadzie (-0,9 proc.) i 1,232 mld zł w grudniu 2022 (-7,5 proc.).

Jak podkreśla FRRF, sektor pożyczkowy nadal znajduje się w fazie głębokich zmian. Z początkiem nowego roku w życie weszła ostatnia transza przepisów tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, która obejmuje instytucje pożyczkowe nadzorem KNF. Fakt ten wpłynie na krajobraz branży, gdyż mniejsze firmy mogą nie sprostać kosztom związanych z prowadzeniem działalności regulowanej i mogą w najbliższym czasie zniknąć z rynku. Warto zauważyć, że po 1 stycznia 2024 r. w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez KNF pozostało 104 podmioty, podczas gdy jeszcze na koniec grudnia 2023 r. widniało w nim 420 firm.

Rynek BNPL na dużym plusie

Choć część operatorów BNPL, podobnie jak tradycyjne firmy pożyczkowe, także znalazło się pod nadzorem KNF, to fakt ten nie wpłynął w znaczący sposób na poziom sprzedaży płatności odroczonych. W listopadzie, za który są dostępne najnowsze dane CRIF, dostawcy finansowania w formule buy now, pay later odnotowali 1,21 mln transakcji na kwotę 412,5 mln złotych, co w porównaniu do listopada 2022 r. oznacza wzrost o 40,5 proc. w ujęciu liczbowym i 34 proc. wzrost w ujęciu wartościowym. Na tak dobre wyniki rynku wpływ w dużej mierze miały z pewnością listopadowe promocje organizowane z okazji Black Friday czy Cyber Monday. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu rynek odnotował bowiem nie tylko w ujęciu rocznym, ale także miesięcznym: 19,1 proc. pod względem liczby transakcji oraz 12,8 proc. pod względem kwoty udzielonego finansowania. Liczba klientów korzystających z płatności odroczonych wyniosła w listopadzie około 530 tysięcy. Wartość pojedynczej transakcji szacuje się na 341 złotych.