Stopy procentowe w lutym bez zmian? Brak przesłanek do obniżek

NBP

Ekonomiści są zgodni co do tego, że nie należy się spodziewać obniżek stóp procentowych w lutym 2024 roku. To oznacza, że raty kredytów konsumenckich i hipotecznych nie będą się zmieniać w odczuwalny sposób.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego oceniają, że w I kwartale 2024 należy spodziewać się przejściowego spadku inflacji nawet do 3,5 proc w marcu, czyli CPI będzie zbliżone do górnej granicy celu NBP. Ale obniżenie będzie chwilowe. Nie będzie przesłanką do znacznego obniżania stóp procentowych, ponieważ w drugiej połowie roku decyzje administracyjne o wychodzeniu z tarcz antyinflacyjnych tj. ewentualny wzrost stawki VAT na żywność, częściowe odmrożenie cen energii spowodują ponowny wzrost inflacji CPI prawdopodobnie o około 2 pkt. Prognozy analityków zapowiadają średnią inflację w całym 2024 roku na poziomie 5 proc. a wzrost PKB Polski o ok. 3 proc co nie stanowi modelowej sytuacji do znacznych obniżek stóp.

Ostatnie wypowiedzi Prezesa NBP pokazują, że podobnych zmian inflacji oczekuje RPP i że nie będą one automatycznie prowadzić do obniżek stóp. Dlatego w ocenie ekonomistów do marca RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna na poziomie 5,75 proc.).

Rynek wycenia obniżki w skali ok. 100 pb na przestrzeni całego roku 2024 i pierwszego ruchu oczekuje w marcu. Natomiast scenariusz bazowy ekonomistów ING BSK zakłada spadek stóp o 25-50 pb w maju.

Raczej nie ma ryzyka podwyżki stóp procentowych, ponieważ jesienią 2023 RPP zaczęła cykl obniżek, więc scenariusz, w którym zaraz potem decyduje się na podwyżkę sugerowałby, że nastąpił błąd w polityce pieniężnej, że źle rozpoznano trendy w gospodarce.

Karolina Jurek, ekspert kredytowy Lendi