Sukces komercyjny firm jest powiązany z ich strategicznym zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju

0

Świat wciąż boryka się z wieloma problemami społecznymi i ekonomicznymi, z którymi rządy poszczególnych państw nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Równolegle firmy coraz częściej przekonują się, że trwały sukces komercyjny w biznesie powinien być powiązany z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak organizacje mają problem z definiowaniem i komunikowaniem celu, na którym chcą się skoncentrować. Tylko jedna czwarta największych firm w Wielkiej Brytanii ma w swojej strategii jasno wyznaczony cel związany ze zrównoważonym rozwojem. Firma doradcza Deloitte na odbywającym się w ubiegłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiła raport „2030 Purpose: Good business and a better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success” zachęcający przedsiębiorstwa do transformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone, które nie tylko poprawią ogólny dobrobyt społeczny, ale także przyczynią się do ich sukcesu biznesowego.

We wrześniu 2015 r. na szczycie ONZ przywódcy ponad 100 państw przyjęli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te uwzględniają wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, zwracają uwagę na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. „Cele zrównoważonego rozwoju powinny stanowić ramy dla wspólnych działań, które mogą chronić przyszłość naszą i kolejnych pokoleń. Przedsiębiorcy mają tutaj ogromną rolę do odegrania. Firmy w swoich strategiach biznesowych powinny mieć jasno zdefiniowany cel, na którym chcą się skoncentrować i w którego realizację autentycznie wierzą. W Deloitte nazwaliśmy tę koncepcję 2030 Purpose – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider Zespołu Sustainability Consulting Central Europe. 2030 Purpose jest dobrowolnym wyborem, ale jest to wybór, który coraz częściej jest uznawany przez biznes jako konieczny warunek gwarantujący dostarczenie długoterminowej wartości, zarówno dla interesariuszy, jak i ogółu społeczeństwa. Co ważniejsze, takie podejście przynosi korzyści również samym przedsiębiorstwom, które zyskują nowe szanse i możliwości biznesowe” – dodaje.

Czytaj również:  Polacy chętnie korzystają z programu „Dobry start” - wyniki ankiety Opinion Poll

Działanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na wszystkich jego interesariuszy. Firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników. Również konsumenci wybierają te marki, które cieszą się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju działa korzystnie także na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog z regulatorami. Również inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, ważnym elementem jest przyjęcie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, która, uwzględniając ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje ilość odpadów i emisji, ale również wg wyliczeń Komisji Europejskiej może przynieść unijnym firmom oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby 8 proc. mniej wydatków.