SYNERGA.fund S.A. będzie inwestować w branżę gier komputerowych

GPW – sala notowań

SYNERGA.fund S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2011 r., opublikowała zarys przyjętych założeń do kierunków rozwoju. Spółka zamierza zmienić przedmiot działalności, rezygnując z segmentu technologii blockchain i rozpoczynając działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych.

W dniu 19.02.2019 r. Zarząd SYNERGA.fund S.A. przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki i podjął decyzję o rezygnacji z dotychczasowego przedmiotu działalności w segmencie technologii blockchain i rozpoczęciu działalności w obszarze inwestowania w podmioty z branży gier komputerowych. Emitent dostrzega bardzo wysoki potencjał rozwoju tego sektora oraz będzie mógł wykorzystać kompetencje i know-how głównych Akcjonariuszy, którzy posiadają duże doświadczenie w tej branży. Przeprowadzili oni z sukcesem połączenie notowanej na rynku akcji GPW NewConnect Spółki Laser-Med S.A. (obecnie ONE MORE LEVEL S.A.) ze spółką ONE MORE LEVEL S.A., która zajmuje się produkcją gier komputerowych na PS4, Xbox One oraz na PC.

„Decyzja o zmianie przedmiotu działalności ma uzasadnienie biznesowe, finansowe oraz organizacyjne. Segment technologii blockchain nie spełnił pokładanych w nim nadziei i obecnie nie widzimy możliwości dalszego rozwoju tej działalności, ponieważ jest ona niezwykle kapitałochłonna. Chcemy rozwijać się w obszarze inwestycji w produkcję gier komputerowych, bowiem ten sektor notuje bardzo dynamiczny wzrost. Posiadamy niezbędne zasoby, które powinny pozwolić nam odnieść sukces w tej branży. Mamy nadzieję, że po wielu zmianach profilu działalności Spółka obierze finalnie właściwy kierunek i będzie mogła budować wartość z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy, co stawiamy sobie za fundamentalny cel.” – podkreśla Tomasz Wykurz, Prezes Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A.

Emitent planuje poszukiwać podmiotów działających w branży gier komputerowych i posiadających w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje z dużym potencjałem sprzedażowym. SYNERGA.fund S.A. chce oferować swoim Partnerom biznesowym kooperację w wielu obszarach działalności, przede wszystkim w zakresie wsparcia spółek w pozyskiwaniu przez nie środków finansowych na dalszy rozwój i realizowanie kolejnych produkcji. Spółka będzie też świadczyć usługi doradcze w obszarze budowania modelu biznesowego i finansowego oraz prowadzenia relacji inwestorskich.

Podczas NWZA SYNERGA.fund S.A., które odbyło się w dniu 12.02.2019 r., Akcjonariusze Spółki podjęli Uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1, co ma przełożyć się na lepszą płynność obrotu akcjami. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł i dzieli się na 273.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po resplicie wartość nominalna akcji wyniesie 10,00 zł każda, a ich łączna liczba będzie wynosiła 2.731.000.

„Rozpoczęty proces restrukturyzacji Spółki powinien przynieść oczekiwane rezultaty. W naszym akcjonariacie nastąpiły w ostatnim czasie istotne zmiany, co pozwoliło otworzyć nowy rozdział w historii SYNERGA.fund S.A. Ważny element restrukturyzacji stanowi scalenie akcji, gdyż chcemy zwiększyć w ten sposób płynność obrotu nimi. Dzięki nowemu przedmiotowi działalności, jakim jest inwestowanie w spółki zajmujące się produkcją gier komputerowych, będziemy w stanie efektywnie wykorzystać nasz potencjał.” – dodaje Prezes Wykurz.

Jednym z głównych akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. jest notowana na rynku akcji GPW NewConnect JR HOLDING S.A., która wraz z Januarym Ciszewskim posiada łącznie akcje stanowiące ponad 16,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. W styczniu 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawiło się dwóch nowych inwestorów. Pierwszym z nich jest Tomasz Majewski posiadający akcje stanowiące 19,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Z kolei drugim nowym inwestorem jest Artur Górski, który posiada akcje stanowiące 7,03% udziału w kapitale zakładowym SYNERGA.fund S.A. oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.