Sytuacja Polek na rynku pracy w opinii uczestniczek VII Kongresu Kobiet

0

Badanie TNS Polska na zlecenie Henkel Polska przeprowadzone podczas
VII Kongresu Kobiet pokazało, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest niezadowalająca. Ponad 90 procent respondentek badania uważa, że kobiety mają trudniej niż mężczyźni, a trzy czwarte przyznaje, że spotkało się z sytuacjami nierównego traktowania kobiet w miejscu pracy. Jednocześnie respondentki dostrzegły, że są w Polsce grupy, którym jest jeszcze trudniej na rynku pracy niż kobietom. Są to  między innymi osoby 50+ i ludzie młodzi.

Firma Henkel, która podczas VII Kongresu Kobiet, odbywającego się w dniach 11-12 września, dzieliła się z uczestniczkami przykładami praktyk służącymi wspieraniu karier kobiet, chciała także poznać opinie kobiet o ich sytuacji na rynku pracy. Na udział w ankiecie przeprowadzonej przez pracowników firmy badawczej TNS Polska zdecydowało się 507 uczestniczek wydarzenia. Były to osoby z różnych części Polski, w różnym wieku i o przeróżnych doświadczeniach.

Trudniej być kobietą

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że kobiety mają poczucie, że znajdują się w trudniejszej  sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni. Tak odpowiedziało dziewięć na dziesięć zapytanych (93%). Tylko 7% ankietowanych ocenia, że kobiety i mężczyźni mają porównywalną sytuację na rynku pracy, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, możliwość awansu itp. Jednocześnie połowa pań (52%) uważa, że w naszym kraju, ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest być mężczyzną niż kobietą. Co więcej, częściej przekonane są o tym kobiety z wykształceniem wyższym.

Jak ocenia Pani sytuację kobiet na rynku pracy w porównaniu do mężczyzn, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, możliwości awansu itp.?

kobiety w biznesie

Tak negatywny ogląd rzeczywistości może mieć ścisły związek z osobistymi doświadczenia respondentek. Na pytanie „Czy spotkała się Pani z sytuacją nierównego traktowania kobiet w pracy?”, aż trzy czwarte ankietowanych (77%) odpowiedziało twierdząco. Przy czym częściej były to deklaracje oparte na własnych doświadczeniach (43%) niż na historiach usłyszanych od rodziny czy znajomych (34%) .

Czytaj również:  Co trzeci jacht na europejskich wodach został wyprodukowany w Polsce. Naszą specjalnością są luksusowe łodzie

Mimo negatywnego oglądu rzeczywistości polskiego rynku pracy kobiety pozostają w dużej mierze optymistkami. Zdecydowana większość ankietowanych, choć widzi nierówności na rynku pracy, jeśli chodzi o sytuację kobiet i mężczyzn, to częściej jest przekonana o tym, że sytuacja kobiet w ciągu ostatniej dekady uległa poprawie (55%) i że będzie się dalej poprawiać w perspektywie 10-15 lat (64%).

Najtrudniej być 50+ lub młodym

Uczestniczki Kongresu Kobiet dostrzegają także problemy innych grup społecznych. Na pytanie, które grupy mają najtrudniej na rynku pracy, najwięcej wskazań (47%) dotyczyło osób w wieku 50+. Na drugim miejscu znaleźli się ludzie młodzi, będący na początku kariery zawodowej (40% wskazań), na kolejnym młode matki (29%), a dopiero na czwartym miejscu znalazły się ogólnie kobiety (25%).

Zadania dla pracodawców