TenderHut zamyka rok z przychodem 61 mln zł

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Notowana na NewConnect, Grupa Kapitałowa TenderHut uzyskała w ubiegłym roku skonsolidowane przychody na poziomie 61 mln zł, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA za poprzedni rok wyniosła 6,7 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r.  Skonsolidowany zysk netto w 2021 roku spadł o 25% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 4,4 mln zł. 

2021 rok dla technologicznej Grupy TenderHut stanowił ważny okres w rozwoju. W kwietniu grupa zadebiutowała na warszawskim rynku alternatywnym – NewConnect. Dwa miesiące później TenderHut przejął 100% udziałów programistycznej spółki Evertop, a także zainwestował w platformę crowdfundingową StockAmbit. Dodatkowo dwa start-upy wchodzące w skład grupy z sukcesem zakończyły rundy finansowania społecznego, zbierając z rynku kolejno 1,7 mln zł (Holo4Med) oraz 2,35 mln zł (Zonifero). W 2021 roku odbyła się także emisja akcji TenderHut przeprowadzona w okresie od 13 lipca do 12 października. Zakończyła się pozyskaniem do spółki nowego kapitału w kwocie 6,7 mln zł. Zgodnie z założeniami emisji serii D1 oraz strategii TenderHut pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na realizację planów akwizycyjnych, których efekty można obserwować już w pierwszym kwartale roku 2022.

– Pod względem tempa rozwoju Grupa TenderHut utrzymała w ubiegłym roku wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży, z czego jestem bardzo zadowolony. Tak dobry wynik był zasługą zarówno silnego rozwoju organicznego, jak również efektem przeprowadzonej akwizycji. Zauważalny był jednak spadek rentowności niektórych obszarów naszej działalności, co skutkowało ujemną dynamiką zysków – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

Jak podaje zarząd spółki, odnotowany spadek rentowności niektórych obszarów działalności spowodowany był dwoma głównymi czynnikami. Z jednej strony, miało to związek ze wzrostem kosztów osobowych obserwowanym w całej branży informatycznej, z drugiej zaś były to zwiększone inwestycje w rozbudowę kadr, które będą kluczowe dla utrzymania dalszego tempa rozwoju i pozycji rynkowej w kolejnych latach.

Zadanie związane z utrwaleniem dalszego dynamicznego wzrostu, wspierane jest obecnie przez dwóch nowo pozyskanych i bardzo doświadczonych menagerów. W ubiegłym roku stanowisko COO całej Grupy TenderHut objął Piotr Bieńko wzmacniając nadzór i efektywność operacyjną spółek zależnych. Z kolei, za rozwój i zarządzanie sprzedażą całej grupy odpowiedzialny jest Bob Poole, który objął stanowisko CSO w Grupie TenderHut.  – Liczymy na to, że międzynarodowe doświadczenie nowego szefa sprzedaży wzmocni grupę we wszystkich trzech głównych liniach biznesowych. Jestem przekonany, że szybciej niż kiedykolwiek będziemy umacniali naszą pozycję na rynkach zagranicznych rozwijając globalną sieć sprzedaży Grupy TenderHut, co w konsekwencji pomoże nam zrealizować ambitne cele, jakie postawiliśmy sobie w Grupie na 2022 rok – podsumowuje Strzelecki.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, działająca w szeroko rozumianym sektorze IT. Spółka rozwija się w oparciu o 3 filary działalności: outsourcing IT (Software Design and Development), wdrażanie systemów laboratoryjnych (Lab Systems) oraz Venture Building. W skład grupy wchodzi 15 spółek, w tym 5 podmiotów zagranicznych. W segmencie Software Design and Development spółka działa za pośrednictwem firm SoftwareHut, Evertop, BrainHint (systemy IT), ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Segment Lab Systems reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W segmencie Venture Building spółka rozwija głównie startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i HRTech – Grow Uperion.