Tomasz Dudek: Outsourcing na rynku pracy

0

,,Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” Tak o strategii biznesowej mówił Henry Ford, amerykański przemysłowiec, którego imperium motoryzacyjne doskonale funkcjonuje po dziś dzień. Łatwo doszukać się w tych słowach zalążka procesu jakim jest outsourcing, który dziś tak zdecydowanie zdobywa kolejne rynki i obszary.

Outsourcing, mówiąc najprościej, polega na wydzieleniu przez przedsiębiorstwo określonych usług oraz procesów biznesowych i powierzeniu ich zewnętrznym firmom, specjalizującym się w danej branży. Przy czym istotą outsourcingu jest nawiązanie  długofalowej współpracy, a nie realizacja pojedynczych zleceń. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może skupić się na trzonie swojej działalności czyli tzw. core  businessie, podczas gdy inne działania realizują za nią podmioty zewnętrzne. Outsourcing najczęściej dzieli się na dwa typy: outsourcing pełny lub selektywny. W pierwszym przypadku powierzamy komuś całościową realizację jakiegoś określonego zadania, a w drugim tylko określone obszary danego zadania. Na polskim rynku dominuje outsourcing selektywny, a korzystają z niego zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne.

Outsourcing w obszarze HR-u coraz częściej nazywany jest partnerstwem biznesowym. Jego rola jest bowiem dużo ważniejsza niż tylko optymalizacja kosztów. Podmiot zewnętrzny przejmuje pełną odpowiedzialności za wykonanie usługi i zachowanie w firmie klienta płynności oraz ciągłości działania. Zleceniodawca nie musi martwić się zasobami ludzkimi i obsługą kadrowo-płacową, rozlicza się bowiem z firmą outsourcingową za należyte wykonanie zadań. To firma outsourcingowa zarządza procesem realizacji usługi, oczywiście zgodnie z zapisami umowy zawartej z klientem. Myślę, że w dobie trudnego rynku pracy outsourcing w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim będzie się dynamicznie rozwijał.

W przypadku HR-u możemy wyodrębnić dwa rodzaje outsourcingu: personalny oraz produkcyjny. Outsourcing personalny realizowany jest przedze wszystkim w obszarze usług administracyjnych. Polega na tym, że firma outsourcingowa zatrudnia specjalistów w danej dziedzinie, głównie w oparciu o umowy kodeksowe, którzy wykonują usługi na rzecz danego klienta. Pracownicy realizują najczęściej usługi dotyczące obsługi sekretariatu, księgowości, kadr, archiwizacji i zarządzania dokumentacją.

Czytaj również:  W tym roku Chorwację odwiedzi ponad milion Polaków. Przyciąga ich nie tylko piękna pogoda i plaże, lecz także liczne zabytki i parki narodowe

Z kolei outsourcing produkcyjny związany jest z usługami wydzielonymi przez zakłady produkcyjne czy magazyny. Firma outsourcingowa przejmuje wtedy odpowiedzialność za część procesu produkcyjnego np. pakowanie czy montaż elementów. Do realizacji usługi zatrudnia pracowników zarówno w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę.