Tylko 1/3 Polaków z nietrzymaniem moczu zgłasza się do lekarza

fizjoterapia uroginekologiczna

W Polsce miliony osób zmagają się z problemem zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), odmiany nietrzymania moczu (NTM). Choroba ta, dotykająca blisko 50 milionów ludzi w całej Europie, jest często lekceważona i niedoceniana, co prowadzi do dramatycznych skutków w życiu pacjentów.

OAB, jako jedna z odmian nietrzymania moczu, jest nadal postrzegana w społeczeństwie jako dolegliwość wstydliwa. Tymczasem, jej konsekwencje mogą być bardziej dewastujące niż skutki cukrzycy czy nadciśnienia. Pacjenci zmagający się z tym problemem często wycofują się z życia zawodowego i społecznego, narażeni są na ryzyko depresji, a także utraty rodzin i wykluczenia społecznego.

Statystyki są alarmujące. Jak informuje Stowarzyszenie UroConti, z OAB cierpi niemal jedna szósta polskiego społeczeństwa. Co więcej, choroba ta dotyka 27% kobiet i 10,8% mężczyzn powyżej 18 roku życia. A choć częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem, OAB nie jest naturalnym skutkiem starzenia się.

Jednak pomimo dużej liczby cierpiących, wielu pacjentów opóźnia wizytę u lekarza. Często toczy się z nim walka o uznawanie choroby, jej diagnozę i leczenie. Jak wskazuje Elżbieta Żukowska z UroConti, tylko jedna trzecia osób zgłasza się do specjalisty, a dwie trzecie robią to dopiero po dwóch latach od wystąpienia pierwszych objawów.

Pacjenci z OAB wymagają wsparcia zarówno w formie edukacji, jak i dostępu do odpowiednich środków leczenia. Leczenie zachowawcze, jak ćwiczenia pęcherza i zmiana diety, może przynieść znaczące ulgi. Jednak dla wielu pacjentów niezbędne jest również wsparcie farmakologiczne. W Polsce dostęp do leków jest jednak ograniczony, a refundacja nierefundowanych leków może stanowić barierę finansową dla wielu pacjentów.

Eksperci wskazują także na potrzebę lepszej edukacji w zakresie dostępnych terapii, w tym fizjoterapii urologicznej, która może być kluczem do poprawy jakości życia pacjentów. Niemniej jednak, bariery finansowe i brak świadomości wśród pacjentów oraz lekarzy nadal pozostają problemem.

Podsumowując, zespół pęcherza nadreaktywnego jest poważnym problemem zdrowotnym w Polsce, który wymaga natychmiastowego działania. Potrzeba lepszej edukacji, dostępu do leczenia i wsparcia społecznego dla pacjentów, aby zapobiec negatywnym skutkom tej choroby. W walce o lepszą jakość życia pacjentów z OAB, kluczem jest zwiększenie świadomości i dostępu do skutecznych terapii.

Źródło: Fizjoterapia nietrzymania moczu – Ostoehelp Kraków