U 57 proc. seniorów sytuacja finansowa pogorszyła się

emeryt

Z badania opinii przeprowadzonego przez Fundusz Hipoteczny DOM wynika, że w ostatnich miesiącach pogorszyła się sytuacja finansowa 57 proc. emerytów.[1] Mimo to 42 proc. ankietowanych wciąż pomaga swoim dzieciom i wnukom, także finansowo. Największym obciążeniem finansowym seniorów jest utrzymanie starych niezmodernizowanych domów, wydatki na leki oraz żywność.

Na co seniorzy wydają najwięcej? Z najnowszego badania Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że 34 proc. przeznacza najwięcej pieniędzy na opłacanie bieżących rachunków, mediów oraz innych opłat związanych z mieszkaniem. Co czwarty senior (25 proc.) najwięcej gotówki wydaje na jedzenie, a podobna liczba (22 proc.) przeznacza pieniądze na leki. Wydatki związane z opieką medyczną, paliwem, czy przysłowiowymi przyjemnościami zebrały po 4-5 proc. każda.

Emeryci zapytani o to, co jest dla nich największym obciążeniem finansowym, z którym nie mogą sobie poradzić i które drenuje ich domowy budżet, zgodnie odpowiedzieli, że przede wszystkim utrzymanie starych, niezmodernizowanych (a przede wszystkim trudnych do ogrzania) domów. Tak odpowiedziało 47 proc. osób biorących udział w ankiecie. Domowy budżet w znacznym stopniu obciąża też okieka medyczna oraz wydatki związane z kupowaniem leków (20 proc. ankietowanych), podstawowych produktów oraz jedzenia
(17 proc.). U 57 proc seniorów sytuacja finansowa pogorszyła się

Emeryci nie potrzebują wiele

– Postanowiliśmy zapytać emerytów jaka kwota miesięcznie stanowiłaby dla nich dodatkowe wsparcie finansowe i pomogłaby im zyskać świadomość, że panują nad swoimi finansami i czują się w tym obszarze bezpiecznie. Okazało się, że seniorzy nie potrzebują wiele. Ponad jedna trzecia z nich, 34 proc. chciałaby, żeby ich emerytura była wyższa o 1000 zł. Co czwarty potrzebowałby co miesiąc pieniędzy w przedziale 1000-3000 zł, a co dziesiąty (ok. 14 proc.) chciałoby, żeby ich budżet zasilała co miesiąc kwota 3000 zł. Sumując te grupy wychodzi, że dodatkowe 3000 zł miesięcznie rozwiązałoby problemy 73 procent emerytów biorących udział w badaniu. Co ciekawe, żaden z ponad tysiąca respondentów nie wskazał, że dla własnego bezpieczeństwa finansowego potrzebuje regularnie więcej niż 3000 złotych. Dość duża liczba emerytów, bo 16 proc. stwierdziła, że wystarczyłoby im dodatkowe 500 zł co miesiąc – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Co piąty ankietowany nie miał zdania w tej kwestii lub wstrzymał się od odpowiedzi. Co ciekawe, tylko 1 proc. emerytów, podczas odpowiedzi na to pytanie, oznajmiło, że ma dobrą i zadowalającą emeryturę.

[1] Telefoniczna ankieta przeprowadzona przez Fundusz Hipoteczny DOM wśród 1113 seniorów (949 osoby były w przedziale wiekowym
65 – 75 lat a 173 osoby miały powyżej 75 lat). Ankiety telefoniczne przeprowadzano od września do grudnia 2022 roku, wyniki opublikowano w grudniu 2022.