Union Investment TFI dopłaci 1% do inwestycji

Choć mamy coraz większą świadomość konieczności zabezpieczenia przyszłości, większość Polaków nie tylko nie oszczędza, ale żyje na kredyt. Mimo rosnącej świadomości potrzeby odkładania środków na przyszłość, większości z nas nie udało się zgromadzić żadnych oszczędności. Co więcej, systematycznie rośnie liczba zaciąganych kredytów oraz poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Podczas tegorocznej konferencji WallStreet, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, FAST FINANCE S.A., partner wydarzenia, postanowiła rozpoznać, jak plasują swoje środki uczestnicy konferencji. Przeprowadzona ankieta wykazała, że zadeklarowani aktywni inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał na rynku akcji – tak odpowiedziało 29 proc. ankietowanych, w następnej kolejności korzystają z ofert banków – 17 proc. odpowiedzi, a na trzecim miejscu znalazły się inwestycje na rynku Forex – 13 proc. ankietowanych. Z kolei według badania przeprowadzonego w październiku 2014 roku przez TNS Polska, za najbardziej opłacalną, a zarazem najbezpieczniejszą formę lokowania oszczędności uznawana jest lokata bankowa. Jak wynika z przygotowanego przez BIG InfoMonitor i Związek Banków Polskich raportu, długi Polaków na koniec 2014 roku były warte aż 40,94 mld i wzrosły w stosunku do stanu sprzed 5 lat o blisko 45 proc. Obecnie na liście dłużników znajduje się 2,4 mln osób, tak więc średnio na jedną osobę przypada ponad 17 tysięcy złotych długu. Te dane dopełniają obrazu kondycji polskiego społeczeństwa, w którym wciąż bardziej pożyczamy, na bieżące wydatki, niż inwestujemy w trosce o przyszłość. Rynek wierzytelności detalicznych, na którym od ponad 10 lat działa FAST FINANCE jest nie tylko wtórny wobec rynku kredytów, ale także następczy. Oznacza to, że tempo zaciągania przez Polaków kredytów wyznacza jutrzejszy stan rynku windykacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.Dlatego śledzimy na bieżąco akcję kredytową banków i szeroko interesujemy się kondycją gospodarstw domowych. Nasza rola polega na restrukturyzacji dłużników, którzy po uregulowaniu swoich zobowiązań w wykonalnym dla siebie tempie odzyskują zdolność kredytową – dodaje Jacek Daroszewski.  

Ruszyła promocja Union Investment TFI dla nowych inwestorów: „UniLokata plus dopłata”. Zasady są proste: wystarczy na 100 dni wpłacić 10 000 zł do subfunduszu UniLokata. Po tym okresie inwestor otrzyma nie tylko cały zysk wypracowany przez zarządzającego, ale także dodatkowy 1% netto. Bez haczyków i gwiazdek. Promocja potrwa do 31 marca.

UniLokata istnieje od 2012 roku. W momencie swojego debiutu była pierwszym na rynku rozwiązaniem pieniężnym o liniowej wycenie, skierowanym – ze względu na niską pierwszą wpłatę w wysokości 100 zł – do szerokiego grona odbiorców. Na przestrzeni ostatnich lat UniLokata stała się jednym z najpopularniejszych funduszy w swojej grupie, a w 2015 r. dołączyła do grona „miliarderów”. Na koniec grudnia aktywa subfunduszu wynosiły ponad 1,4 mld zł.

Tak duża popularność UniLokaty to pochodna bezpiecznej strategii, atrakcyjnych stóp zwrotu oraz niskiego oprocentowania depozytów bankowych. W minionym roku subfundusz wypracował 2,12% zysku – mówi Hanna Maciejewska, dyrektor regionalny ds. sprzedaży detalicznej w Union Investment TFI

Celem promocji „UniLokata plus dopłata” jest zachęcenie osób, które dotychczas miały styczność wyłącznie z lokatami bankowymi do pogłębienia swojej wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i zainwestowania środków za ich pośrednictwem.

UniLokata inwestuje w wysokiej jakości obligacje przedsiębiorstw, które cieszą się najwyższą wiarygodnością kredytową. Dzięki temu jest w stanie zachować wysoki poziom bezpieczeństwa, bardzo ważny dla osób, które nie lokowały dotąd środków w funduszach inwestycyjnych. Inną zaletą UniLokaty jest liniowa wycena. Dzięki niej wahania jednostki uczestnictwa, a tym samym wartości inwestycji w czasie, są minimalne – wyjaśnia Hanna Maciejewska. – Dodatkową zachętą dla inwestorów do wypróbowania UniLokaty może być utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych w Polsce, na skutek którego oprocentowanie lokat bankowych jest mało atrakcyjne – dodaje.

Aby skorzystać z promocji, należy w okresie jej trwania (tj. od 8 lutego do 31 marca 2016 r.) otworzyć rejestr on-line – korzystając z  formularza dostępnego na stronie www.unilokataplus.pl – lub osobiście, w Punkcie Obsługi  Klienta  Union  Investment  TFI  S.A. w Warszawie. Warunkiem otrzymania bonusowego 1% zysku netto jest niedokonywanie w ciągu 100 dni zmian na rejestrze subfunduszu. Wypłacając środki przed upływem 100 dni inwestor nie skorzysta w promocji, ale zyska tyle, ile wypracował subfundusz do dnia wypłaty.