Finanse przedsiębiorstw w niestabilnej gospodarce

ekonomia

Szybki rozwój rynków kapitałowych, nadmierne zadłużenie i brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje przyczyniły się do światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Postępująca niestabilność na globalnym rynku wymaga nowego spojrzenia na finanse przedsiębiorstw. Do wybranych księgarni i bibliotek akademickich trafił właśnie podręcznik prof. Mirosława Bojańczyka pt. „Corporate Finance in the Unstable World”.

Nakładem Wydawnictwa Akademii Finansów i Biznesu Vistula ukazała się książka pt. „Corporate Finance in the Unstable World”, autorstwa dr hab. Mirosława Bojańczyka, profesora nadzw. AFiB Vistula. Nowy podręcznik akademicki w języku angielskim prezentuje spojrzenie na finanse przedsiębiorstw z punktu widzenia niestabilności świata.

2016-02-10 Corporate Finance in the Unstable World_okładka– „W ostatnich latach obserwujemy burzliwe zmiany w środowisku biznesowym. Procesy globalizacyjne od lat 90-tych ubiegłego stulecia wywarły znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rosnąca niestabilność na rynku, która jest ich efektem, wymaga innego spojrzenia na finanse przedsiębiorstw. W niestabilnym świecie konieczna jest weryfikacja narzędzi analizy i zarządzania finansami, ponieważ te, które sprawdziły się na przykład przed 2007 rokiem, teraz mogą okazać się nieadekwatne. Celem podręcznika „Corporate Finance in the Unstable World” jest przedstawienie nowego podejścia do nauczania i wykorzystania wiedzy z dziedziny finansów” – powiedział autor, dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. nadzw. AFiB Vistula.

W podręczniku można przeczytać o rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej, zmian w strukturze własnościowej firm i wyzwań niestabilnego świata. Praktyczne zastosowanie tej wiedzy prowadzi do nowego podejścia do zarządzania finansami, w tym wykorzystywania informacji finansowej generowanej przez rachunkowość i podejścia do ryzyka. Czytelnik znajdzie w książce wskazówki ułatwiające poruszanie się w obszarze analiz i wykorzystania sprawozdań finansowych, opis uwarunkowań dostępności i rzetelności danych na rynku kapitałowym, a także metody oceny ryzyka i elementy teorii portfela (CAPM). Autor przedstawia sposoby finansowania rozwoju przedsiębiorstw, obejmujące m.in. system bankowy, rynek kapitałowy i venture capital, jak również metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, narzędzia planowania i budżetowania i wreszcie koncepcje oraz narzędzia analizy wskaźników finansowych.

– „Nowy podręcznik prof. Mirosława Bojańczyka to książka przydatna dla wykładowców kilku przedmiotów finansowych oraz ich studentów. Jej dodatkowym atutem jest to, że została zredagowana w języku angielskim, odpowiadając na potrzeby edukacyjne studentów międzynarodowych, podczas gdy w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oferta literatury podstawowej w j. angielskim nie jest obecnie szczególnie szeroka” – powiedział Mehmet Orhun Eskici, Prezydent Akademii Finansów i Biznesu Vistula, szef Grupy Uczelni VISTULA.

Podręcznik trafił już do bibliotek akademickich oraz do dystrybucji. Książkę można kupić w księgarni AFiB Vistula, wybranych księgarniach specjalistycznych w Warszawie, a także online za pośrednictwem strony www.i.vistula.edu.pl/pubs/.