Uważaj na te haczyki podczas podpisywania umowy leasingowej

umowa leasing samochód

Decydując się na leasing auta, musisz podpisać z podmiotem finansującym umowę cywilnoprawną. Zostaną w niej uregulowane wszystkie kwestie związane z późniejszą współpracą. Niekiedy jednak pozornie błahe zapisy mogą wywołać zupełnie nieoczekiwane i przykre skutki w przyszłości. Przeczytaj, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę przed zawarciem kontraktu.

Zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia

Umowa leasingu polega na oddaniu przedmiotu umowy do korzystania w zamian za spłatę comiesięcznych rat. Funkcjonowanie całej konstrukcji opiera się więc na tym, że swobodnie korzystasz z samochodu. Niestety w praktyce stłuczki i kradzieże zdarzają się dosyć często.

W przypadku wystąpienia takich zdarzeń finansujący występuje do ubezpieczyciela o wypłatę określonej kwoty z polisy. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że jeżeli okaże się, że ubezpieczenie nie pokrywa w pełni wysokości szkody, do jej uzupełnienia zobligowany będziesz Ty, jako leasingobiorca. Dlatego zawsze upewnij się, czy umowa zobowiązuje zakład ubezpieczeń do pokrycia całości szkody.

Uważaj na kary umowne

Kara umowna to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, które mogą zdyscyplinować strony umowy. Wprawdzie nie można jej zastrzec na wypadek niespełnienia świadczenia pieniężnego (np. uchybienia terminowi płatności raty), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyliczyć w kontrakcie sytuacje, kiedy leasingobiorca będzie zobowiązany do zapłaty oznaczonej kwoty.

O jakich przypadkach mowa? Najczęściej będzie to oddanie samochodu osobie trzeciej do korzystania, przewóz zwierząt, modyfikacja przedmiotu umowy czy serwisowanie pojazdu w innym warsztacie, niż wskazany w umowie. Możesz spotkać się nawet z karą umowną za… palenie papierosów w kokpicie.

Wprawdzie wykazanie niektórych uchybień będzie dla leasingodawcy trudne, ale jeżeli mu się to uda, będziesz zmuszony zapłacić karę umowną.

Upewnij się co do wysokości rat leasingowych i innych opłat

Najprostszym modelem leasingu są stałe raty przez cały czas obowiązywania umowy. Czasami jednak leasingodawcy usiłują „przemycić” do umowy mechanizm, który pozwoli im na manipulowanie wysokością miesięcznych opłat. Zazwyczaj będą to wskaźniki ekonomiczne jak np. stopa WIBOR. W ten sposób zapewniają sobie stały zysk.

Poza ratami najprawdopodobniej będziesz musiał zapłacić również tzw. czynsz inicjalny, który stanowi zabezpieczenie dla finansującego. Sprawdź, czy jego wysokość w umowie zgadza się z ustaleniami i czy koreluje z ilością rat. Im opłata wstępna będzie wyższa, tym rat powinno być mniej lub powinny być niższe. Pamiętaj, że warunki umowy zawsze możesz negocjować.

Przejrzysty leasing? Tylko w Carsmile!

Wybierając salon Carsmile, możesz liczyć na jasne i proste warunki leasingu samochodu osobowego. Przekonaj się, że zawarcie umowy leasingu nie wymaga wcześniejszej konsultacji z prawnikiem. W salonie znajdziesz ponad tysiąc gotowych konfiguracji najbardziej znanych marek samochodów, transparentne warunki współpracy i kompleksową obsługę umowy przez Internet.