Vivid Games wypracowała w maju 2 mln zł przychodów i zysk na poziomie 0,2 mln zł

Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games
Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games

Wyniki Spółki za maj potwierdzają skuteczność podejścia nowego Prezesa. Po dobrych wynikach w marcu i kwietniu, rezultaty za maj również przedstawiają się optymistycznie. Kluczowy projekt Studia – Real Boxing 2, utrzymuje wysoki poziom kluczowych metryk. Mimo ograniczonych nakładów na UA, rentowność tytułu pozostaje na oczekiwanym przez Spółkę poziomie.

Real Boxing 2 odnotował w maju wzrost ARPU i przychodów z kluczowego rynku, mimo braku wyróżnień w kanałach sprzedaży. “Jesteśmy zadowoleni z utrzymujących się efektów kolejnych aktualizacji i kampanii live-ops. Dzięki wprowadzonym ostatnio zmianom, proporcja pomiędzy przychodami z reklam a wewnętrznych płatności, zmienia się na korzyść tych drugich. Pracujemy obecnie nad implementacją systemu adaptacyjnego dostosowywania trudności, co powinno dodatkowo pozytywnie przełożyć się na zaangażowanie graczy i ich monetyzację. Pamiętamy też, o jednym z kluczowych dni w kalendarzu USA i przygotowujemy specjalne oferty na 4 lipca” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.

Obok pracy nad obecnym i przyszłym portfolio, Spółka nadal pozostaje też zaangażowana w projekt realizowany w ramach szybkiej ścieżki. “Jak już kilkakrotnie podkreślałem publicznie, mimo braku dialogu z NCBiR, nadal realizujemy projekt w ramach zawartej umowy. Inwestujemy w niego własne środki i oczekujemy ich refundacji zgodnie z warunkami kontraktu. Złożyliśmy w Centrum wezwanie do zapłaty należnych środków a także zastrzeżenia do powtórnej oceny wniosku – przeprowadzonej, podkreślmy, bez podstaw prawnych. Czekamy na stanowisko NCBiR lub Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w naszej sprawie, wierząc że zawarta umowa będzie realizowana” – mówi Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games.