Wezwanie na 100% akcji Integer.pl S.A. i InPost S.A.

0

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity, i Pan Rafał Brzoska (razem z AIP „Wzywający”), ogłosili dzisiaj wezwanie, w wyniku którego AIP zamierza nabyć wszystkie akcje Integer.pl S.A., polskiej firmy zarządzającej siecią paczkomatów („APM-y” lub Paczkomaty) i świadczącej usługi kurierskie. Proponowana cena za jedną akcję Integer.pl S.A. („Integer.pl”) to 41,10 zł. Jednocześnie Wzywający ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A. („InPost”), spółki zależnej Integer.pl. Akcje InPost w wezwaniu ma nabyć AIP. Proponowana cena za jedną akcję InPost to 9,50 zł. Wzywający oraz pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100% akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej Grupy z giełdy i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.

Grupa Integer po okresie bardzo dynamicznego rozwoju musi teraz stawić czoła istotnemu problemowi z płynnością i z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy oraz boryka się z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia. Krótkoterminowym celem transakcji jest wycofanie obu spółek z giełdy, spłata zobowiązań Grupy wobec obligatariuszy i banków, jej restrukturyzacja oraz zbudowanie stabilnej struktury kapitałowej, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności. Advent w ramach transakcji zobowiązał się do re-finansowania zadłużenia Grupy w kwocie około 170 mln zł.

Advent wierzy, że w dłuższej perspektywie Integer może stać się zyskowną Grupą, świadczącą najwyższej jakości usługi, dysponującą bezkonkurencyjną siecią Paczkomatów, które będą w zasięgu paru minut od domu lub miejsca pracy każdego z klientów. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymagać będzie bardzo znaczących nakładów finansowych. Advent zapewni ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli zrealizować cele inwestycyjne, a jednocześnie zabezpieczy obsługę zadłużenia Grupy. Ponadto fundusz wnosi swoje wieloletnie doświadczenie w branży międzynarodowych usług B2B i B2C konieczne do zbudowania i wzmocnienia pozycji Grupy na rynkach zagranicznych.

Czytaj również:  Allegro Smart! pionierski krok w historii polskiego e-commerce

Zgodnie z warunkami umowy Pan Rafał Brzoska, założyciel Integer.pl, pozostanie Prezesem Zarządu, jak również będzie zobowiązany do wymiany wszystkich posiadanych przez niego udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze oraz do utrzymania swojego zaangażowania w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy do czasu wyjścia Adventu. Wszyscy pozostali akcjonariusze Integer.pl oraz InPost, którzy odpowiedzą w wezwaniach otrzymają za swoje akcje należność w gotówce. Częścią umowy inwestycyjnej jest również zobowiązanie mniejszościowych akcjonariuszy EasyPack sp. z o.o. („EasyPack”), innej spółki zależnej Integer.pl, do wymiany wszystkich posiadanych udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze.