Wolny 12 listopada może kosztować polską gospodarkę aż 4 mld zł

Święto, które zaskoczyło przedsiębiorców - konsekwencje dodatkowego dnia wolnego dla sektora MSP

0

Przedsiębiorcy, bez względu na skalę działania, planują z dużym wyprzedzeniem nie tylko pracę sobie i swoim pracownikom, ale skrupulatnie liczą związane z tym koszty, bazując na wydajności posiadanej kadry. O ile z łatwością mogą zaplanować w harmonogramach „długie weekendy” czy „niehandlowe niedziele”, tak niespodziewany – a przy tym obowiązkowy – dzień wolny od prowadzenia działań operacyjnych czy sprzedażowych, niesie ze sobą ogromne konsekwencje dla firm z sektora MSP.

W środę, 7 listopada 2018 roku Prezydent RP złożył podpis pod ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 23 października 2018.

Tym samym – poniedziałek, 12 listopada 2018 roku – stał się w tym roku Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. Według doniesień rynkowych decyzja ta może kosztować polską gospodarkę aż 4 mld zł. W przypadku drobnych przedsiębiorców
ta skala będzie mniejsza, ale zapewne bardzo odczuwalna.

Eksperci Grupy Aforti – świadczącej kompleksowe usługi finansowe w zakresie pożyczek, faktoringu, windykacji orz wymiany walut dla firm z branży MSP – oszacowali potencjalne straty i konsekwencje biznesowe, które dotkną tak ich branżę, jak i cały sektor MSP z powodu dodatkowego wolnego dnia.

Agnieszka Baran-Płomińska
Agnieszka Baran-Płomińska, prezes zarządu spółki windykacyjnej Aforti Collections

Agnieszka Baran-Płomińska, prezes zarządu spółki windykacyjnej Aforti Collections podkreśla – Patrząc ogólnie na cały rynek MSP, a w tym na działy sprzedaży, dodatkowy dzień wolny od pracy oznaczać będzie z jednej strony wymierną stratę dla pracowników opłacanych w systemie prowizyjnym, a z drugiej również dla pracodawców. Przychód tych pierwszych zostanie bowiem pomniejszony o kwotę standardowo wypracowywaną w ciągu jednego dnia roboczego. Jednocześnie, wprowadzenie wolnego dnia oznaczać będzie podwyżkę świadczeń należnych pracownikom, w tym m.in. z tytułu ekwiwalentu urlopowego czy zasiłków chorobowych, co z kolei przełoży się na dodatkowe koszty dla pracodawców. Współczynnik ekwiwalentowy zmieni się bowiem z 20,92 na 20,83 w 2018 roku, a tym samym wpłynie na wzrost należnego pracownikom wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Kwestie finansowe są jednak w tym przypadku mniej istotne niż ciążący na pracodawcy czy jego dziale kadrowo-płacowym obowiązek przeliczenia wypłaconych i należnych ekwiwalentów. Bez wątpienia przysporzy to firmom ogromu pracy administracyjno-biurowej, niejednokrotnie powodując nadgodziny,
za które również przyjdzie zapłacić pracodawcy.

Aleksandra Wodzisławska, prezes zarządu Aforti Exchange
Aleksandra Wodzisławska, prezes zarządu Aforti Exchange

Z kolei Aleksandra Wodzisławska, prezes zarządu Aforti Exchange – platformy wymiany walut online dla firm wyjaśnia – Wolny poniedziałek, 12 listopada 2018 roku to dla nas – przedsiębiorców przede wszystkim strata dnia operacyjnego, w którym firma normalnie działa i zarabia. Niestety większość przedsiębiorców nie mogła zaplanować działań tak, by zminimalizować negatywne konsekwencje, bowiem dzień wolny został narzucony odgórnie, w nieoczekiwany sposób i na bardzo krótko przed wprowadzeniem zmian w życie.

Czytaj również:  11. U-RODZINY - Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych 2018