Współpraca ludzka i dług technologiczny, czyli 2018 rok w branży teleinformatycznej

0

Rok dla świata technologicznego to cała dekada zmian. Ewoluują systemy, technologie i narzędzia. Wdrażane są nowe rozwiązania. Innowacyjne i nowoczesne firmy, chcące nadążyć za tempem przemian rynkowych muszą patrzeć wstecz i wyciągać wnioski wynikające z błędów i sukcesów konkurencji. Jak zatem wyglądał rok 2018 w branży teleinformatycznej?

Collaboration, czyli systemy umożliwiające współpracę międzyludzką na dużych odległościach takie jak kanały głosowe, wideo czy tekstowe stały się jednym z gorących tematów ubiegłego roku. Popularność i znaczenie innowacji wdrażanych na tym polu to jeden z tematów pojawiających się na ustach branżowych specjalistów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Migracja rozwiązań na nowe platformy

W 2018 roku firmy z branży teleinformatycznej takie jak Cisco czy Sevenet, stanęły przed dużym wyzwaniem. Jak stworzyć wielostronne spotkania wideokonferencyjne na szeroko skalowalnym środowisku wirtualnym zapewniające uczestnictwo i pełną współpracę użytkowników korzystających z innych systemów? Odpowiedzią okazała się być migracja
i rozbudowa istniejących rozwiązań wideokonferencyjnych wykorzystujących stare mostki oraz osadzenie ich w nowoczesnych rozwiązaniach Cisco Meeting Server.

Migracja systemów na CMS pozwoliła na bardziej elastyczne dostosowanie rozwiązań
do potrzeb Klientów
– mówi Karol Machaliński, Kierownik Zespołu Video Sevenet, firmy, która w 2018 roku otrzymała nagrodę Cisco Architectural Excellence Partner of the Year: Collaboration. – Dobierając odpowiednie zasoby serwera w środowisku wirtualnym możemy elastycznie skalować ilość i jakość obsługiwanych połączeń wideokonferencyjnych. Dodatkowo CMS otworzył prawdziwą współpracę z rozwiązanymi innych producentów. Możliwa jest pełna komunikacja i integracja, między systemami wideokonferencyjnymi Cisco, a użytkownikami wykorzystującymi min. rozwiązania Microsoft.

Istotną kwestią ubiegłego roku było również stworzenie rozwiązań pozwalających
na rozszerzenie funkcjonalności systemów Collaboration bez potrzeby budowania własnej infrastruktury oraz wykorzystywania dużych nakładów finansowych. Rozwiązaniem rozwiniętym na dużą skalę w 2018 roku okazało się przeniesienie działań na platformy chmurowe takie jak Cisco Webex Teams czy Cisco Webex Meeting.

Czytaj również:  Dźwięk 3D przesyłany za pomocą wiązek zwiększy wrażenie przestrzenności. Dzięki technologii śledzenia głowy zawsze trafi bezpośrednio do uszu

Rosnący dług technologiczny

Dług technologiczny to pojęcie, które już od lat towarzyszy przedstawicielom biznesu i branży okołotechnicznej. Termin ten określa sytuację, w których brak regularnych działań – takich jak kontrola jakości i optymalizacja kodu oraz tempo zmian technologicznych – powodują znaczące spowolnienie rozwoju, powiększając jeszcze bardziej nasze techniczne zadłużenie. Jest to swego rodzaju perpetuum mobile branży IT.

Według nieoficjalnych danych koszty utrzymania systemów obarczonych długiem technologicznym przekraczają poziom 80% całościowych kosztów utrzymania. W ciągu ubiegłego roku procent firm, szukających profesjonalnego wsparcia przy wdrażaniu nowoczesnych systemów, zapobiegających wzrastaniu długu stale wzrastał. Tego typu działania ewoluują i możliwość zaprezentowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie może okazać się usługą nie tylko pożądaną, ale i niezbędną.

W 2019 roku przedstawiciele branży teleinformatycznej i IT muszą pochylić się nad problemami sprawnego wdrażania rozwiązań chmurowych do systemów Collaboration, implementacji rozwiązań pozwalających na wielostronne spotkania online oraz skalowania działań zapobiegającym rozwojowi długu technologicznego. Liczne regulacje i normy prawne, które pochylają się nad tematyką rozwiązań branżowych będą coraz jaśniej nakreślać drogi rozwoju oraz schematy działań i oferowanych usług.