Wycena medialna członków ustępującego rządu

Mateusz Morawiecki Sejm

Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Dominika Chorosińska są członkami odchodzącego rządu, którzy najczęściej pojawiali się w mediach internetowych w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Wartość przekazu medialnego premiera wyniosła 79,5 mln zł, ministra obrony narodowej 16,5 mln zł, a minister kultury i dziedzictwa narodowego 14,7 mln zł – podaje Instytut Przywództwa, który na podstawie wartości ekwiwalentu reklamowego przygotował zestawienie najcenniejszych medialnie członków „dwutygodniowego rządu”.

Pierwsze i drugie miejsce nie jest zaskoczeniem, gdyż premier Mateusz Morawiecki oraz minister Mariusz Błaszczak prawie codziennie goszczą w doniesieniach na stronach portali internetowych – tłumaczy Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa. – Zaskoczeniem jest trzecie miejsce na podium minister Dominiki Chorosińskiej. Stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego nigdy nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem mediów. W tym wypadku zainteresowanie związane jest z osobą Dominiki Chorosińskiej – wyjaśnia prezes Instytutu Przywództwa.

Ekwiwalent reklamowy to kwota, jaką należałoby zapłacić za publikacje, gdyby były one reklamą. Jego wartość zależy między innymi od objętości materiału, rodzaju medium oraz zasięgu.

Zaskakujące wzrosty zainteresowania

Instytut Przywództwa zestawił obecność w mediach członków rządu w okresie krótkiego pełnienia obowiązków z analogicznym okresem poprzedzającym ministerialne nominacje. Okazuje się, że ministrowie odnotowali nawet kilkunastotysięczny wzrost zainteresowania mediów internetowych.

Ewa Krajewska, zdrowia, jest członkiem rządu, która odnotowała największy wzrost zainteresowania mediów elektronicznych. Wzrost liczby publikacji na portalach internetowych wyniósł przeszło 12 tys. proc. Na drugim miejscu znalazł się Alvin Gajadhur, Minister Infrastruktury ze wzrostem zainteresowania na poziomie ponad 6 tys. proc, na trzecim Dorota Bojemska z wynikiem ponad 5,5 tys. proc.

Astronomiczne wręcz wyniki zestawienia wzrostu liczby publikacji na portalach internetowych wynikają z małej liczby publikacji w okresie poprzedzającym ministerialną nominację, a zatem z niewielkiej rozpoznawalności medialnej w tym czasie. Ewa Krajewska w okresie poprzedzającym nominację obecna była jedynie w 3 publikacjach na portalach internetowych. Po otrzymaniu stanowiska pojawiła się w ponad 370 publikacjach. Zdecydowana większość członków ustępującego rządu była przed powołaniem na ministrów mało znana opinii publicznej – wyjaśnia Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Spadek zainteresowania mediów odnotował jedynie premier Mateusz Morawiecki – o 1,4%, chociaż wartość przekazu z jego udziałem była największa – wyniosła prawie 80 mln złotych. Mały spadek zainteresowania premierem wiąże się z tym, że przez ostatnie miesiące jako lider poprzedniego rządu oraz rządzącej partii codziennie gościł w doniesieniach medialnych, tak samo jak drugi pod względem wartości przekazu medialnego minister obrony Mariusz Błaszczak, który odnotował jednak wzrost zainteresowania na poziomie prawie 80%. Średni wzrost zainteresowania mediów internetowych członkami ustępującego rządu wyniósł 2 232%.

–  Analizując zestawienie dotyczące wzrostu zainteresowania mediów członkami rządu można dostrzec interesujące zjawisko. Jest ono związane z często mylonymi pojęciami, popularność vs. wpływ. Jak pokazuje nasze badanie relatywnie łatwo stać się osobą popularną i choć posiadający wpływ wynikający z powierzonej funkcji, to wciąż bez większego wpływu w wymiarze społecznym i osobistym. To charakterystyczne dla rodzaju przywództwa, które nazywamy nadanym, mianowanym. Kilkusetprocentowe wzrosty zainteresowania wskazują nie na zainteresowanie danymi osobami ze względu na ich działalność, lecz na powierzone im funkcje w ministerstwach. Rozpoznawalność medialna członków ustępującego rządu nie była związana z charyzmą lidera, ale z wpływem stanowiska i w przypadku większości ministrów zapewne nie będzie trwała długo z uwagi na krótki okres urzędowania – podsumowuje ekspert. Analizując wyniki naszego zestawienia nasuwa się myśl: ministrem się bywa, liderem się jest – dodaje Gąsiorowski.


WYCENA MEDIALNA CZŁONKÓW USTĘPUJĄCEGO RZĄDU
(NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NA PORTALACH INTERNETOWYCH)
LP. IMIĘ I NAZWISKO WARTOŚĆ PUBLIKACJI (W PLN) WZROST/SPADEK ZAINTERESOWANIA
1. Mateusz Morawiecki 79 500 000 -1,40%
2. Mariusz Błaszczak 16 500 000 79%
3. Dominika Chorosińska 14 700 000 1 611%
4. Anna Gembicka 10 500 000 3 854%
5. Krzysztof Szczucki 9 100 000 245%
6. Marlena Maląg 8 700 000 48%
7. Jacek Ozdoba 8 500 000 449%
8. Marcin Warchoł 7 700 000 2 174%
9. Alvin Gajadhur 6 600 000 6 363%
10. Szymon Szynkowski vel Sęk 6 000 000 76%
11. Paweł Szefernaker 4 400 000 3 025%
12. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska 4 300 000 398%
13. Danuta Dmowska-Andrzejuk 4 000 000 3 957%
14. Ewa Krajewska 3 500 000 12 266%
15. Marzena Małek 2 900 000 430%
16. Dorota Bojemska 2 700 000 5 580%
17. Andrzej Kosztowniak 2 400 000 606%
18. Małgorzata Jarosińska-Jedynak 1 900 000 1 072%
19. Izabela Antos 1 300 000 178%

 

Jak przeprowadzono badanie?

Instytut Przywództwa przeanalizował wzmianki o wybranych członkach ustępującego rządu, które zamieszczone zostały na portalach internetowych. Wzrost zainteresowania mediów obliczony został na podstawie liczby wzmianek na portalach internetowych w okresie poprzedzającym ministerialne nominacje (15-26.11.2023 r.) oraz w analogicznym okresie po zaprzysiężeniu rządu (28.11-9.12.2023 r.).