Wynagrodzenia menedżerów w spółkach Skarbu Państwa

pieniądze

We wrześniu 2016 roku została wprowadzona nowa ustawa tzw. „kominowa”, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje. W niniejszym artykule analizie zostały poddane wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa za rok 2015. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Wśród spółek notowanych na GPW w 2015 roku, w 16 udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosił od 5% do 71%. Mediana wynagrodzeń menedżerów w tych firmach wyniosła 1,4 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 mln PLN do 1,9 mln PLN. Natomiast co dziesiąta osoba mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln PLN i więcej. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób, które przepracowały cały badany rok otrzymał Sławomir Jędrzejczyk – ponad 3 mln PLN (wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA).

wykres1

Kolejna analiza pokazuje, iż najwyższe wynagrodzenia 1,85 mln PLN otrzymali menedżerowie spółek, w których Skarb Państwa posiadał od 20% do 50% akcji. Natomiast w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa mediana wynagrodzeń była o 435,5 tys. PLN niższa i wyniosła 1,4 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie
(osoby pracujące cały 2015 rok)

udział SP
w akcjonariacie
liczba
osób
dolny
kwartyl
mediana górny
kwartyl
poniżej 20% 5 596 500
20-49,9% 30 1 195 000 1 851 000 2 180 000
50% i więcej 14 874 000 1 415 500 1 602 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak

Na wykresie poniżej zaprezentowano średnie wynagrodzenia w spółkach, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji. Najwyższe pensje otrzymywały osoby pracujące w ENEA SA. Średnia pensja menedżera w tej spółce wyniosła 1,7 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PGE SA z wynagrodzeniami na poziomie 1,5 mln PL. Warto zauważyć, iż w spółkach, w których Skarb Państwa posiadał co najmniej 50% udziałów najwyższe pensje oferowała Enea SA (1,7 mln PLN) a najniższe Jastrzębska Spółka Węglowa SA (805 tys. PLN).

wykres2W powyższych obliczeniach zostały uwzględnione osoby, które przepracowały pełny rok. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż pod koniec 2015 wielu członków zarządów zostało odwołanych z pełnienia swoich funkcji w związku ze zmianami politycznymi w naszym kraju. Swoją pracę stracili m.in. długoletni prezes PKN Orlen Dariusz Krawiec, czy Andrzej Klesyk z PZU SA. W tabeli poniżej prezentujemy wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku. Dodatkowo ich pensje porównano z wynagrodzeniami, które otrzymali w 2014 roku (uwzględniono osoby, które przepracowały cały 2014 rok). Z tabeli wynika że prawie wszystkie osoby, które zostały odwołane z pełnienia swojej funkcji otrzymały wynagrodzenie wyższe niż to otrzymane w 2014 roku. Najwięcej otrzymał Dariusz Krawiec – 6,5 mln PLN, w tym 3,4 mln PLN z tytułu odprawy oraz umowy o zakazie konkurencji.

Wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku

nazwa spółki imie i nazwisko funkcja wynagrodzenie wypłacone 2015 zmiana 2015/2014
Enea SA Krzysztof Zamasz prezes zarządu 3 012 804 +59%
Paweł Orlof członek zarządu 2 537 098 +59%
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Jarosław Bauc wiceprezes zarządu 2 416 000 +47%
Mariusz Zawisza prezes zarządu 2 852 000 +47%
Zbigniew Skrzypkiewicz wiceprezes zarządu 2 133 000 +36%
Polski Holding Nieruchomości SA Artur Lebiedziński prezes zarządu 623 776 +19%
Włodzimierz Stasiak członek zarządu 623 225 -3%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Dariusz Krawiec prezes zarządu 6 549 000 +125%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Andrzej Klesyk prezes zarządu 3 268 000 +9%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak

 

O raporcie

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń