Wynagrodzenia menedżerów w spółkach Skarbu Państwa

0
pieniądze

We wrześniu 2016 roku została wprowadzona nowa ustawa tzw. „kominowa”, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje. W niniejszym artykule analizie zostały poddane wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa za rok 2015. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Wśród spółek notowanych na GPW w 2015 roku, w 16 udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosił od 5% do 71%. Mediana wynagrodzeń menedżerów w tych firmach wyniosła 1,4 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 mln PLN do 1,9 mln PLN. Natomiast co dziesiąta osoba mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln PLN i więcej. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób, które przepracowały cały badany rok otrzymał Sławomir Jędrzejczyk – ponad 3 mln PLN (wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA).

wykres1

Kolejna analiza pokazuje, iż najwyższe wynagrodzenia 1,85 mln PLN otrzymali menedżerowie spółek, w których Skarb Państwa posiadał od 20% do 50% akcji. Natomiast w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa mediana wynagrodzeń była o 435,5 tys. PLN niższa i wyniosła 1,4 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie
(osoby pracujące cały 2015 rok)

udział SP
w akcjonariacie
liczba
osób
dolny
kwartyl
mediana górny
kwartyl
poniżej 20% 5 596 500
20-49,9% 30 1 195 000 1 851 000 2 180 000
50% i więcej 14 874 000 1 415 500 1 602 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak

Na wykresie poniżej zaprezentowano średnie wynagrodzenia w spółkach, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji. Najwyższe pensje otrzymywały osoby pracujące w ENEA SA. Średnia pensja menedżera w tej spółce wyniosła 1,7 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PGE SA z wynagrodzeniami na poziomie 1,5 mln PL. Warto zauważyć, iż w spółkach, w których Skarb Państwa posiadał co najmniej 50% udziałów najwyższe pensje oferowała Enea SA (1,7 mln PLN) a najniższe Jastrzębska Spółka Węglowa SA (805 tys. PLN).

Czytaj również:  Lewiatan: W 2020 r. polską gospodarkę czeka ostre hamowanie

wykres2W powyższych obliczeniach zostały uwzględnione osoby, które przepracowały pełny rok. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż pod koniec 2015 wielu członków zarządów zostało odwołanych z pełnienia swoich funkcji w związku ze zmianami politycznymi w naszym kraju. Swoją pracę stracili m.in. długoletni prezes PKN Orlen Dariusz Krawiec, czy Andrzej Klesyk z PZU SA. W tabeli poniżej prezentujemy wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku. Dodatkowo ich pensje porównano z wynagrodzeniami, które otrzymali w 2014 roku (uwzględniono osoby, które przepracowały cały 2014 rok). Z tabeli wynika że prawie wszystkie osoby, które zostały odwołane z pełnienia swojej funkcji otrzymały wynagrodzenie wyższe niż to otrzymane w 2014 roku. Najwięcej otrzymał Dariusz Krawiec – 6,5 mln PLN, w tym 3,4 mln PLN z tytułu odprawy oraz umowy o zakazie konkurencji.

Wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku

nazwa spółki imie i nazwisko funkcja wynagrodzenie wypłacone 2015 zmiana 2015/2014
Enea SA Krzysztof Zamasz prezes zarządu 3 012 804 +59%
Paweł Orlof członek zarządu 2 537 098 +59%
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Jarosław Bauc wiceprezes zarządu 2 416 000 +47%
Mariusz Zawisza prezes zarządu 2 852 000 +47%
Zbigniew Skrzypkiewicz wiceprezes zarządu 2 133 000 +36%
Polski Holding Nieruchomości SA Artur Lebiedziński prezes zarządu 623 776 +19%
Włodzimierz Stasiak członek zarządu 623 225 -3%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Dariusz Krawiec prezes zarządu 6 549 000 +125%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Andrzej Klesyk prezes zarządu 3 268 000 +9%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak

 

O raporcie

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń