Wynajem długoterminowy aut na fali popularności w I półroczu 2018 (wyniki PZWLP)

0

Tempo wzrostu rynku osiągnęło nie notowany od wielu lat poziom 15,5% r/r – branża zwiększyła w I półroczu 2018 r. swój udział w sprzedaży nowych samochodów do firm.

Wynajem długoterminowy samochodów zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców w Polsce. Opublikowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) dane wskazują, że wysokie do tej pory tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego, w II kwartale 2018 r. jeszcze się zwiększyło i osiągnęło nie notowaną od wielu lat wartość 15,5% r/r. W całym I półroczu 2018 r. branża wynajmu długoterminowego rozwijała się znacznie, bo 2,5-krotnie, szybciej od pozostałych dostępnych form finansowania aut firmowych, nabywając na potrzeby oferowanych usług o 25,4% więcej nowych samochodów osobowych, niż w pierwszych sześciu miesiącach roku ubiegłego. Dla porównania, z wykorzystaniem kredytu, leasingu finansowego czy zakupu ze środków własnych firmy nabyły o 10,4% aut więcej niż w I półroczu 2017 r. W efekcie dużej popularności i wysokiej dynamiki wzrostu, udział wynajmu długoterminowego samochodów w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych do firm zwiększył się w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 2 punkty procentowe – do poziomu 20,6% – w stosunku do porównywalnego okresu rok wcześniej. Zgodnie z danymi PZWLP, bardzo duże tempo rozwoju w II kwartale 2018 r. odnotowała także branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), której dynamika wzrostu wyniosła w tym okresie 28,7% r/r.

Optymistyczne prognozy z początku roku, dotyczące sprzedaży nowych samochodów w 2018 roku w Polsce, zdają się potwierdzać po I półroczu. Po ubiegłorocznym rekordzie, kiedy z salonów wyjechało najwięcej nowych aut w ostatnich 18 latach, w tym roku jest duża szansa na jeszcze większy poziom sprzedaży. W I półroczu 2018 r. na drogi z salonów wyjechało bowiem o ponad 10% więcej samochodów osobowych niż w porównywalnym czasie rok wcześniej, łącznie już ponad 273 tys. aut. Oznacza to, że przekroczenie symbolicznej bariery 0,5 mln nowych sprzedanych samochodów w tym roku staje się realne i tym samym ma szansę zostać ustanowiony nowy rekord.

Czytaj również:  Złoty kontynuuje wyprzedaż z poprzedniego tygodnia

Za bardzo dobre wyniki sprzedaży w salonach, podobnie jak już od kilku lat, odpowiadają przede wszystkim firmy. Co więcej, udział firm w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych był według IBRM Samar w pierwszym półroczu 2018 r. większy o blisko 2%, niż w porównywalnym okresie rok temu i wyniósł niemalże 70% (dokładnie 69,4%).

 Sprzedaz nowych aut w Polsce – I polrocze 2018

Wynajem długoterminowy aut rośnie dużo szybciej od finansowania samochodów kredytem, ze środków własnych, czy w leasingu finansowym

Największym wzrostem popularności, a mówiąc precyzyjniej – wzrostem sprzedaży, mógł się w całym w pierwszym półroczu bieżącego roku pochwalić wynajem długoterminowy samochodów (leasing operacyjny z częściową lub pełną obsługą pojazdów). W jego przypadku zakupiono aż o ponad ¼ (25,4%) więcej nowych aut osobowych niż w pierwszym półroczu 2017 r. Wzrosty, jednakże znacząco mniejsze, odnotowane zostały również w pozostałych formach finansowania samochodów służbowych. W kredycie, z wykorzystaniem środków własnych oraz leasingu finansowym łącznie w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. zakupiono o 10,4% większą liczbę samochodów osobowych niż w analogicznym czasie rok temu.  Rejestracje nowych aut I polrocze 2018 – wynajem dlugoterminowy vs inne formy