Wynajem długoterminowy aut na fali popularności w I półroczu 2018 (wyniki PZWLP)

Grzegorz Szymanski – Prezes Zarzadu PZWLP
Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP

Tempo wzrostu rynku osiągnęło nie notowany od wielu lat poziom 15,5% r/r – branża zwiększyła w I półroczu 2018 r. swój udział w sprzedaży nowych samochodów do firm.

Wynajem długoterminowy samochodów zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców w Polsce. Opublikowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) dane wskazują, że wysokie do tej pory tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego, w II kwartale 2018 r. jeszcze się zwiększyło i osiągnęło nie notowaną od wielu lat wartość 15,5% r/r. W całym I półroczu 2018 r. branża wynajmu długoterminowego rozwijała się znacznie, bo 2,5-krotnie, szybciej od pozostałych dostępnych form finansowania aut firmowych, nabywając na potrzeby oferowanych usług o 25,4% więcej nowych samochodów osobowych, niż w pierwszych sześciu miesiącach roku ubiegłego. Dla porównania, z wykorzystaniem kredytu, leasingu finansowego czy zakupu ze środków własnych firmy nabyły o 10,4% aut więcej niż w I półroczu 2017 r. W efekcie dużej popularności i wysokiej dynamiki wzrostu, udział wynajmu długoterminowego samochodów w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych do firm zwiększył się w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 2 punkty procentowe – do poziomu 20,6% – w stosunku do porównywalnego okresu rok wcześniej. Zgodnie z danymi PZWLP, bardzo duże tempo rozwoju w II kwartale 2018 r. odnotowała także branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), której dynamika wzrostu wyniosła w tym okresie 28,7% r/r.

Optymistyczne prognozy z początku roku, dotyczące sprzedaży nowych samochodów w 2018 roku w Polsce, zdają się potwierdzać po I półroczu. Po ubiegłorocznym rekordzie, kiedy z salonów wyjechało najwięcej nowych aut w ostatnich 18 latach, w tym roku jest duża szansa na jeszcze większy poziom sprzedaży. W I półroczu 2018 r. na drogi z salonów wyjechało bowiem o ponad 10% więcej samochodów osobowych niż w porównywalnym czasie rok wcześniej, łącznie już ponad 273 tys. aut. Oznacza to, że przekroczenie symbolicznej bariery 0,5 mln nowych sprzedanych samochodów w tym roku staje się realne i tym samym ma szansę zostać ustanowiony nowy rekord.

Za bardzo dobre wyniki sprzedaży w salonach, podobnie jak już od kilku lat, odpowiadają przede wszystkim firmy. Co więcej, udział firm w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych był według IBRM Samar w pierwszym półroczu 2018 r. większy o blisko 2%, niż w porównywalnym okresie rok temu i wyniósł niemalże 70% (dokładnie 69,4%).

 Sprzedaz nowych aut w Polsce – I polrocze 2018

Wynajem długoterminowy aut rośnie dużo szybciej od finansowania samochodów kredytem, ze środków własnych, czy w leasingu finansowym

Największym wzrostem popularności, a mówiąc precyzyjniej – wzrostem sprzedaży, mógł się w całym w pierwszym półroczu bieżącego roku pochwalić wynajem długoterminowy samochodów (leasing operacyjny z częściową lub pełną obsługą pojazdów). W jego przypadku zakupiono aż o ponad ¼ (25,4%) więcej nowych aut osobowych niż w pierwszym półroczu 2017 r. Wzrosty, jednakże znacząco mniejsze, odnotowane zostały również w pozostałych formach finansowania samochodów służbowych. W kredycie, z wykorzystaniem środków własnych oraz leasingu finansowym łącznie w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. zakupiono o 10,4% większą liczbę samochodów osobowych niż w analogicznym czasie rok temu.  Rejestracje nowych aut I polrocze 2018 – wynajem dlugoterminowy vs inne formy

Dużą i wciąż rosnącą popularność wynajmu długoterminowego aut w Polsce potwierdzają nie tylko dane sprzedażowe, a więc dotyczące tempa wzrostu rejestracji nowych samochodów w tej formie finansowania. Świadczą o niej bowiem także wskaźniki pokazujące tempo wzrostu całego rynku, czyli łącznej liczby aut znajdujących się w wynajmie długoterminowym na polskich drogach. Zgodnie z danymi PZWLP (reprezentującego ok. 80% tego rynku w naszym kraju), na koniec II kw. 2018 r. łączna flota* aut firm wynajmu długoterminowego, będących Członkami tej organizacji, wynosiła już ponad 170 tysięcy (170.320) samochodów. Oznacza to, że wzrost branży wynajmu długoterminowego (mierzony łączną wielkością rynku – liczby aut – w dominującej usłudze Full Serwis Leasing) osiągnął po II kw. 2018 r. nie notowany już od wielu lat poziom – aż 15,5% r/r. Co więcej, dynamika rozwoju zwiększa się sukcesywnie od dłuższego czasu. Dla porównania, wzrost branży w całym 2014 r. wynosił 7,1% r/r, a więc obecnie (po I półroczu
2018 r.) jest już ponad dwukrotnie wyższy.Tempo wzrostu wynajmu dlugoterminowego aut 2014 – 2018

Grzegorz Szymanski – Prezes Zarzadu PZWLP
Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP

Imponujące wręcz wyniki dotyczące rozwoju wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce, osiągnięte w I półroczu 2018 r., w połączeniu z rosnącą dynamiką wzrostu branży na przestrzeni ostatnich lat wskazują, że mamy do czynienia z trendem popularności tej formy finansowania aut służbowych – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – Dane po I półroczu po raz kolejny już w ostatnim czasie pokazują również, że wynajem długoterminowy pod względem bieżącej sprzedaży, czyli wzrostu liczby nowych rejestrowanych samochodów, rozwija się znacznie szybciej od pozostałych form finansowania floty. Zjawisko to nie jest dla nas zaskoczeniem. Polski rynek wynajmu długoterminowego jest bowiem nadal bardzo nienasycony i znajduje się wciąż w fazie bardzo szybkiego wzrostu. Większość aut kupowanych obecnie w naszym kraju przez firmy znajduje się już w jakiejś formie leasingu. Naturalnym i obserwowanym na bardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich zjawiskiem jest sięganie przez firmy w pierwszej kolejności po najprostszą formę leasingu, a więc leasing finansowy. Następnie, po przekonaniu się do tej formy finansowania, firmy zaczynają korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań, czyli leasingu operacyjnego z obsługą, popularnie zwanego wynajmem długoterminowym. Aktualnie w Polsce wchodzimy właśnie w ten etap rozwoju rynku. Część z firm, bardzo często z sektora MŚP, zaczyna powoli zastępować leasing finansowy, gwarantujący tylko sfinansowanie auta służbowego, wynajmem długoterminowym, który dodatkowo oferuje przedsiębiorcom obsługę aut firmowych, pełen serwis, ubezpieczenie, opony, likwidację szkód oraz szereg innych usług dodatkowych. A wszystko to jest w przypadku wynajmu oferowane w miesięcznej racie o stałej wysokości, co znacząco ułatwia planowanie kosztów. Na dodatek, wynajem długoterminowy, biorąc pod uwagę całkowity koszt posiadania auta, a więc m.in. utratę jego wartości, ubezpieczenie, naprawy etc., jest rozwiązaniem po prostu tańszym w porównaniu np. z leasingiem finansowym.         

Rośnie udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych samochodów do firm

W efekcie szybszego, zarówno w I półroczu 2018 r., jak i wcześniejszych okresach, wzrostu rejestracji nowych aut osobowych w wynajmie długoterminowym od pozostałych form finansowania, udział wynajmu długoterminowego w łącznej sprzedaży samochodów do firm wyniósł w I półroczu bieżącego roku 20,6%. Tym samym, zwiększył się o 2% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Na łącznie 189,5 tys. nowych aut osobowych sprzedanych w I półroczu 2018 r. do firm, w wynajmie długoterminowym znalazło się 39 tys. samochodów, czyli o 25,4% więcej niż rok wcześniej (wówczas było to 31,1 tys. aut).

 Udzial wynajmu dlugoterminowego aut w sprzedazy aut – I polrocze 2018

Rosnący udział wynajmu długoterminowego aut w sprzedaży samochodów do firm, a w efekcie zwiększająca się również rola tej formy finansowania dla całego rynku motoryzacyjnego w Polsce, to naturalna konsekwencja coraz większej popularności usług tego typu w naszym kraju – mówi Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska. – W gronie klientów wynajmu długoterminowego coraz częściej i coraz liczniej pojawiają się mali i średni przedsiębiorcy. Sektor MŚP już dzisiaj jest jedną z najważniejszych sił napędowych branży, jesteśmy jednak przekonani, że jego znaczenie będzie w najbliższych latach jeszcze dużo większe. Rosnący udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm to bardzo dobra wiadomość dla branży.
W porównaniu jednak do starszych rynków Zachodniej Europy, gdzie w wynajmie długoterminowym nabywanych jest w przypadku niektórych krajów nawet 70 – 80% wszystkich nowych aut kupowanych przez firmy, udział tej formy na rynku polskim jest wciąż relatywnie niski. Oznacza to jednak, że przed branżą wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce jest jeszcze wiele lat dynamicznego rozwoju, a potencjał samego rynku jest nadal ogromny. Nie mamy bowiem wątpliwości, że odsetek aut nabywanych przez przedsiębiorców w naszym kraju w wynajmie długoterminowym będzie
w przyszłości znacząco większy.

Full Serwis Leasing dominuje

W liczącej na koniec II kwartału 2018 r. ponad 170 tys. samochodów flocie w wynajmie długoterminowym firm członkowskich PZWLP, 83% aut znajdowało się w Full Serwis Leasingu, czyli jednej z dwóch – obok Leasingu z Serwisem – usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego. Full Serwis Leasing to usługa zdecydowanie dominująca od wielu lat w polskiej branży CFM, gwarantująca przedsiębiorcy poza finansowaniem, również pełną obsługę administracyjną i serwisową samochodów. Leasing z Serwisem jest usługą bardzo zbliżoną, jednakże zapewniająca przedsiębiorcy jedynie częściową obsługę aut. W jej zakresie zawsze znajdować się jednak musi serwis mechaniczny pojazdów, uzupełniony o jedną z wybranych, dodatkowych usług np. ubezpieczenie, czy opony.

Wśród najpopularniejszych modeli aut w wynajmie długoterminowym na koniec czerwca bieżącego roku znalazły się: Skoda Octavia, VW Passat, Ford Focus, Skoda Fabia.

Diesle to nadal większość, ale ich udział ciągle spada

Dane PZWLP na koniec I półrocza 2018 r. pokazują, że widoczny już od kilku kwartałów trend zmiany struktury rodzajów jednostek napędowych, wykorzystywanych w autach flotowych w wynajmie długoterminowym, jest nadal kontynuowany. W dalszym ciągu zmniejszał się udział samochodów z silnikami dieslowskimi, które na koniec czerwca wprawdzie nadal reprezentowały zdecydowaną większość aut, ale ich dominująca pozycja ulegała dalszemu osłabieniu. Diesle stanowiły 63,5% wszystkich pojazdów, co oznacza że ich udział zmniejszył się w ciągu ostatniego roku o 4,7%. Warto zaznaczyć, że samochody z silnikami wysokoprężnymi straciły 1,5% swojego udziału w rynku wynajmu długoterminowego tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy (w drugim kwartale bieżącego roku).

Udział Diesli zmniejszał się kosztem samochodów z silnikami benzynowymi oraz ekologicznymi jednostkami napędowymi (hybrydowymi i elektrycznymi). Aut benzynowych było na koniec I półrocza 2018 r. już 35,2%, a ich udział w całościowej flocie zwiększył się w ciągu roku o 4%. Auta ekologiczne z kolei stanowiły na koniec czerwca 1,3% (2298 aut) łącznego parku samochodów. To nadal bardzo mało, natomiast wzrost odnotowany w przypadku tego typu samochodów w ciągu ostatniego roku jest już znaczący. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2017 r., łączna liczba aut ekologicznych wzrosła niemalże 3-krotnie, a ich udział był ponad 2 razy większy. Należy zaznaczyć, że wzrost w przypadku aut ekologicznych został wygenerowany przez samochody z silnikami hybrydowymi, których na koniec czerwca 2018 r. było 2270 – wobec 772 samochodów rok wcześniej. Liczba aut elektrycznych pozostawała natomiast nadal marginalna i praktycznie niezmienna w ostatnim roku. Na koniec I półrocza 2018 r. samochodów elektrycznych było 28, a w porównywalnym czasie rok wcześniej 20.   Napedy w wynajmie dlugoterminowym – II kw. 2018

Nabywane przez firmy skupione w PZWLP pojazdy na potrzeby usług wynajmu długoterminowego były coraz bardziej przyjazne dla środowiska, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Wynika to z jednej strony ze zmian technologicznych, jakie zachodzą w silnikach nowych aut oferowanych w sprzedaży, a z drugiej strony z coraz większej świadomości ekologicznej – zarówno klientów branży, jak i samych firm wynajmu długoterminowego, doradzających przy doborze aut do floty. W przypadku kupowanych w II kw. 2018 r. samochodów osobowych średnia emisja CO2 wyniosła 130,1 g/km i była o 2,2% (2,8 g/km) niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jeśli chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja CO2  nabywanych w II kwartale bieżącego roku pojazdów tego typu wyniosła 137,5 g/km i była o 10,4% (16 g/km) mniejsza niż w porównywalnym czasie roku 2017.Emisja CO2 w wynajmie dlugoterminowym – II kw. 2018

Branża Rent a Car ze wzrostem 28,7% r/r po drugim kwartale

Drugi kwartał 2018 r. był również bardzo udany dla branży Rent a Car, reprezentowanej w PZWLP przez 7 dużych sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów. Na koniec czerwca łączna flota firm Rent a Car w PZWLP** w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła blisko 19 tys. aut (18.714), co oznacza, że branża odnotowała wzrost na poziomie 28,7% r/r.Tempo wzrostu branzy Rent a Car – II kw. 2018

W I półroczu 2018 r. firmy PZWLP kupiły ¼ wszystkich nowych aut osobowych sprzedanych w salonach

Biorąc pod uwagę całokształt działalności 20 firm należących do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), a więc przede wszystkim usługi wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów, ale również leasing finansowy aut, firmy PZWLP zakupiły w całym I półroczu 2018 roku łącznie prawie 63 tys. (62.841) nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że 1/3 (33,2%) nowych aut osobowych kupowanych w I półroczu 2018 roku przez przedsiębiorców w polskich salonach oraz niemalże 1/4 (23%) samochodów sprzedanych w tym czasie ogółem (do klientów instytucjonalnych i osób prywatnych łącznie) zostało nabyte przez firmy należące do PZWLP ***.

  • * – bez floty firmy Athlon Car Lease
  • ** – bez floty firmy Avis Budget / Jupol – Car
  • ***– Firmy PKO Leasing i mLeasing są również członkami ZPL (Związku Polskiego Leasingu).