Wyniki Bio Planet za III kwartał 2023 r.

Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet
Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet

Bio Planet S.A, jest liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Ostatnie decyzje i inwestycje sprawiły, że pozycja Spółki staje się coraz mocniejsza. Dobrą kondycję potwierdzają najnowsze wyniki. Przychody w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 57 mln zł i były o 25 % wyższe niż przychody osiągnięte w trzecim kwartale 2022 roku, kiedy wynosiły 45 mln zł. Warto też podkreślić, że Spółce w kolejnych kwartałach powinny sprzyjać kursy walut w tym także umacniający się PLN. Spółka odnotowała po III kwartałach zysk netto w wysokości 752 tys. zł. Zwiększony zysk netto zrealizowano pomimo wysokiego kosztu amortyzacji oraz wysokiego kursu EUR w III kwartale 2023 r.

„Wyniki za 3 kwartał po raz kolejny potwierdzają, że kroki dotyczące konsolidacji rynku
i inwestycji były słuszne. Przychody narastająco wyniosły 186,6 mln zł i były o 26 % wyższe niż w III kwartałach 2022 roku, kiedy wynosiły 148,5 mln zł. W realizacji dobrych wyników w kolejnych miesiącach powinny nam pomóc kursy złotego, które umacniają się w stosunku do głównych walut, w których kupujemy istotną część towarów i surowców” –
mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Narastająco po III kwartałach zysk netto wynosi 752 tys. zł i jest wyższy o 5 % od narastającego zysku netto w 2022 roku, który wynosił 716 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w trzecim kwartale 2023 roku o 24 % w stosunku do kosztów poniesionych w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Wzrasta również EBIDTA. Narastająco wynosi 4,7 mln zł po III kwartałach 2023 roku i jest wyższa o 16 % r/r. Z powodu sezonowości sprzedaży w III kwartale Spółka odnotowuje stratę netto. W 2023 rok wyniosła ona 932 tys. zł, tj. zmniejszyła się w stosunku do 1.114 tys. zł odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

„W 2023 roku istotnie wzrosła amortyzacja Spółki. Po 9 miesiącach 2023 roku wynosiła 2,2 mln zł, to wzrost o 106% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. W III kwartale kontynuowaliśmy również wprowadzanie do oferty licznych nowych produktów zarówno, jeśli chodzi o marki własne, jak i marki przez nas dystrybuowane. Do naszej oferty dołączyło około 400 nowych produktów (jednocześnie Spółka wycofała z oferty podobną ilość wolniej rotujących produktów). Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Dary Natury, Bartolini czy Terrasana. Spółka cały czas optymalizuje poziom zapasów, co oznacza szybszą rotację produktów” – mówi Prezes Bio Planet S.A.

Spółka odnotowuje również wzrost rentowności, zwłaszcza w obszarze rentowność kapitałów własnych ROE. Spadają natomiast wskaźniki płynności bieżącej (0,88) i szybkiej (0,49). Wynika to głównie z przejścia kredytu obrotowego ze zobowiązań długoterminowych w zobowiązania krótkoterminowe.

„Poprawiająca się sytuacja Spółki i umacniająca się pozycja rynkowa to dla nas motywacja do kolejnych działań i nowych inicjatyw. W III kwartale uruchomiliśmy projekt Sklepy Patronackie Bio Planet, do którego przystąpiły 22 punkty. Pełna lista Sklepów Patronackich dostępna jest na naszej stronie internetowej. Podjęliśmy również decyzję o zorganizowaniu Targów B2B, które odbędą się 9 marca 2024 roku. Nie spoczywamy na laurach i skupiamy się na realizacji kolejnych planów związanych między innymi z rozwojem eksportu i poszerzeniem oferty z zakresu usług dropshippingowych” – podsumowuje Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).