Wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK po I półroczu 2017 r.

0

W I półroczu 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1,1 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w I półroczu 2016 i 2017 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto; oraz różnica w kosztach poniesionych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 43 mln zł) porównywalny zysk netto wzrósłby o 12% r/r.

Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski, BZ WBK
  • Wyniki po I półroczu 2017 są bardzo satysfakcjonujące. Zysk należny akcjonariuszom w ujęciu porównywalnym wzrósł o 12%, o 10% zwiększyły się dochody komercyjne, w tym wyniki z tytułu prowizji i odsetek, koszty pozostały pod kontrolą. W efekcie współczynnik C/I wyniósł na koniec półrocza 44,6%, a w ujęciu porównywalnym 43,4%, natomiast współczynnik kapitałowy wzrósł do 16,51% zapewniając bezpieczeństwo prowadzonej działalności
    i stabilny wzrost. Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego o równowartości 150 mln dolarów, wypłaconego w euro, w formie zielonych obligacji. Jest to pierwsza emisja tego typu przeprowadzona przez polski bank. Doskonała kondycja Banku Zachodniego WBK została po raz trzeci doceniona przez Euromoney Awards for Excellence nagrodą „Best Bank in Poland”. Satysfakcjonujące wyniki finansowe pozwoliły na wypłatę dywidendy z zatrzymanego zysku w wysokości 5,4 zł na akcję.
  • Realizowana przez nas transformacja zmierza do stworzenia modelu biznesowego zapewniającego budowanie pozytywnych doświadczeń klientów. Stąd zmiany w systemach zarządzania relacjami z klientami, nowe narzędzia do analizy big data, nowe rozwiązania dla obsługi posprzedażowej. To wszystko pozwoli nam lepiej realizować potrzeby klientów i podnosić ich satysfakcję. Wierzę, że to będzie też kluczowy czynnik realizacji celów biznesowych

Wyniki w I półroczu 2017: