Wyniki finansowe Wieltonu za I-III kw 2015

Mariusz Golec, Wiceprezes Zarządu Wielton SA
Mariusz Golec, Wiceprezes Zarządu Wielton SA

16 listopada 2015 r. Wielton, największy w Polsce i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep, pokazał w III kw. br. wzrost przychodów Grupy o 6,6% rdr do poziomu 169 mln zł, przy wzroście  sprzedaży w kraju i za granicą. Skonsolidowany EBIT wzrósł o 8,1% do 11,3 mln zł, co przełożyło się na 6,7% marży EBIT. Zysk netto Grupy wyniósł 7,2 mln zł, a przy uwzględnieniu premii inwestycyjnej zysk uplasował się na poziomie 9,7 mln zł, tj. 23% wzrostu rdr.

– III kw. br. przyniósł wzrost sprzedaży oraz poprawę zysków Grupy Wielton. To efekt dobrej koniunktury w branży, którą wykorzystaliśmy dla umocnienia naszej pozycji na rynku krajowym oraz na kluczowych rynkach zagranicznych. To ugruntowuje naszą przewagę konkurencyjną w branży. Dobre wyniki pokazały również nowe podmioty w grupie. Na rynku francuskim zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży i umocniliśmy pozycję w branży. Rynek włoski także pokazał swój potencjał ze sprzedażą znacznie powyżej naszych oczekiwań – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.

Wzrost sprzedaży i udziałów w rynku

Przychody ze sprzedaży Grupy Wielton w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. wyniosły 169 mln zł, tj. 6,6% wzrostu rdr, w tym przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom 164 mln zł, czyli 6,1% wzrostu rdr. W III kw. br. Grupa sprzedała 1860 sztuk naczep i przyczep wobec 1688 sztuk w 2014 r., tj. 10,2% wzrostu rdr.

Narastająco w okresie I-III kw. br. grupa pokazała 487,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. 5% wzrostu rdr, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 471,8 mln zł, czyli 4,5% więcej rdr. Sprzedaż krajowa wyniosła 261,8 mln zł, tj. 18,7% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 210,3 mln zł, tj. 8,9% spadku rdr. Narastająco Grupa sprzedała 5575 sztuk naczep i przyczep wobec 5263 sztuk w 2014 r., tj. 5,9% wzrostu rdr. Sprzedaż w kraju wyniosła w omawianym okresie 3203 sztuk wobec 2723 sztuk w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. 17,6% wzrostu rdr, podczas gdy polski rynek naczep i przyczep wzrósł w omawianym okresie  o 12% rdr. Wielton umocnił pozycję na polskim rynku: wzrost udziałów w rynku na koniec września br. do 15,3% z 14,5% w analogicznym okresie 2014 r. (według danych CEPIK). Sprzedaż zagraniczna grupy wyniosła w I-III kw. br. 2372 sztuk, wobec 2540 sztuk a analogicznym okresie 2014 r., tj. 6,6% spadku rdr, pochodna dekoniunktury na rynku wschodnim.

 Poprawa zysków w III kw. br.

Zysk operacyjny grupy w III kw. br. wyniósł 11,3 mln zł tj. wzrost o 8,1% rdr. Marża EBIT wyniosła 6,7% wobec 6,6% w 2014 r. W wyniku operacyjnym grupy uwzględniono 1,9 mln zł, czyli  65% zysku netto wypracowanego przez Fruehauf (Wielton ma 65% udziałów w spółce francuskiej). Wielton SA osiągnął 11,9 mln zł zysku operacyjnego, tj. 21% wzrostu rdr i marżę EBIT równą 7,2%.

Narastająco zysk operacyjny grupy spadł o 12% do poziomu 21,9 mln zł. Marża EBIT wyniosła 4,5% wobec 5,4% w 2014 r. W wyniku operacyjnym grupy uwzględniono 3,97 mln zł zysku, co stanowi 65% zysku netto wypracowanego przez spółkę Fruehauf, w której Wielton ma 65% udziałów. Wielton SA osiągnął w omawianym okresie 24,5 mln zł zysku operacyjnego.

W okresie I-III kw. br. grupa pokazała wzrost kosztów zarządu o 28,7%, co jest pochodną zdarzeń jednorazowych związanych z realizacją strategii rozwoju (przejęcie francuskiej spółki Fruehauf i włoskich aktywów CIR) oraz zmian w zarządzie (w tym koszty doradztwa przy przejęciach, premie i rezerwy na niewykorzystane urlopy). Wynik netto grupy w III kw. br. wyniósł 7,2 mln zł, tj. spadek o 8,5% rdr. Narastająco grupa Wielton pokazała 13,1 mln zł zysku netto, tj. 28,1% spadku rdr. Istotnym dla porównywalności wyniku finansowego netto jest dodatni wpływ z tytułu zwolnienia z obowiązku podatkowego oparty na premii inwestycyjnej przyznanej za prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozliczanej w okresie począwszy od drugiego II kw. 2012 r. Dla porównywalności danych, zysk netto w III kw. br. – po uwzględnieniu premii inwestycyjnej – wyniósł 9,7 mln zł wobec 7,8 mln zł w III kw. 2014 r., tj. 23% wzrostu rdr. Analogicznie zysk netto za I-III kw. br. wyniósł 19,8 mln zł wobec 18,2 mln zł w 2014 r., tj. 8,6% wzrostu rdr.

Kierunek zachód: Francja i Włochy powyżej oczekiwań z perspektywą dalszych wzrostów

W omawianym okresie rynek włoski zanotował – po okresie stagnacji – skokowy wzrost o 79% rdr, co przełożyło się na ponad 300 sztuk sprzedaży Grupy w 2015 r. Siłę rynku widać również we Francji, gdzie branża rośnie od początku roku w tempie 27% rdr. Fruehauf, spółka zależna Wieltonu, sprzedała w omawianym okresie 3105 sztuk, wobec 2240 w analogicznym okresie 2014 r. i umocniła pozycję na rynku do 32,4% z 30,3% udziału w 2014 r.

Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii. Zarząd zakłada również ekspansję zagraniczną w Europie, szczególnie w krajach sąsiedzkich. W planach jest ekspansja w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Większe zaplecze produkcyjne, więcej innowacyjnych produktów w ofercie

W następstwie dwóch transakcji, zrealizowanych w br., tj. przecięcia spółki Fruehauf oraz nabycia włoskich aktywów CIR, po realizacji całej inwestycji, spółka powiększy znacząco bazę produkcyjną, co przekłada się na podwojenie mocy produkcyjnych. W oparciu o obecne i przejęte aktywa produkcyjne, Wielton może osiągnąć w  perspektywie 2 lat potencjał produkcyjny w wysokości ponad 16 tys. sztuk, a w kolejnych latach do 25 tys. sztuk rocznie. W związku z unowocześnieniem zakładów i optymalizacją procesów produkcji po wdrożeniu zakupionych maszyn Zarząd zakłada długoterminowo wzrost wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Celem jest osiągniecie pozycji w pierwszej trójce największych firm w branży w Europie.

W planach na najbliższy rok jest pogłębianie kompetencji w zakresie badań i rozwoju (R&D). W mającym powstać jeszcze w tym roku Centrum Badawczo-Rozwojowym w Wieluniu zatrudnienie znajdzie kilkudziesięciu inżynierów. Wielton SA ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co pozwala działać mu jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu będzie jedyna w tej części Europy stacja do całopojazdowego badania naczepy. Stanowisko to pozwoli na przeprowadzenie badań symulacyjnych pojazdu odzwierciedlających realne warunki panujące podczas eksploatacji na drodze. Możliwe będzie zrealizowanie badań trwałości pojazdu w taki sposób, aby zminimalizować, lub wręcz wykluczyć ryzyko powstania usterki u klienta. W czerwcu br. spółka otworzyła również Biuro Projektowe w Parku

Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Biuro projektowe będzie wspierać transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej do biznesu i zwiększać konkurencyjność Wieltonu.

Innowacyjność rozwiązań produktowych zapewni spółce trwałą przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich.