Wystartował nowy konkurs „Firmy Rodzinne Roku”

Zagraniczne firmy coraz chętniej wybierają Polskę

Tygodnik „Newsweek” we współpracy z Alior Bankiem, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem „Inicjatywa Firm Rodzinnych” oraz firmami Dun & Bradstreet i Volvo zainicjował ranking „Firmy Rodzinne Roku”. Jest to ogólnopolski konkurs skierowany do firm rodzinnych, którego celem jest wyróżnienie i promocja najdynamiczniej rozwijających się firm z tego segmentu rynku.

Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy rodzinne wytwarzają ponad 121 miliardów złotych zysku rocznie, co stanowi ponad 10% polskiego PKB oraz zatrudniają ponad 1,3 miliona pracowników. Z myślą o rozwoju tego niezwykle ważnego sektora polskiej gospodarki przygotowano ranking „Firmy Rodzinne Roku”, w którym wyróżnione zostaną najdynamiczniej rozwijające się firmy rodzinne w każdym z województw.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa są wizytówką polskiej gospodarki. Sektor ten jest również bardzo istotny w strategii biznesowej Alior Banku. Staramy się wspierać polskie firmy, których dynamiczny rozwój ma korzystny wpływ na całą gospodarkę. Dlatego też zaangażowaliśmy się w projekt, który ma na celu nagradzanie i promowanie najlepszych przedsiębiorstw rodzinnych” – powiedział Artur Maliszewski, wiceprezes zarządu Alior Banku.

Do udziału w rankingu może zgłosić się każda firma, w której dwóch lub więcej członków rodziny posiada przynajmniej 50% udziałów, a obroty za rok 2009 wyniosły minimum 1 mln złotych i były wyższe niż w roku 2008. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.firmyrodzinneroku.pl. Do rankingu zostaną także zaproszone najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy rodzinne, zakwalifikowane na podstawie danych finansowych będących w zasobach czołowej wywiadowni gospodarczej – firmy Dun & Bradstreet.

Laureaci w poszczególnych województwach będą wskazywani przez firmę Dun & Bradstreet na podstawie dynamiki wzrostu sprzedaży w oparciu o bilans i wyniki za lata 2008/2009, a za rok 2010 na podstawie sprawozdania F01. Nagrody zostaną wręczone w 4 kategoriach uwzględniając liczbę zatrudnionych pracowników: mikroprzedsiębiorstwa (do 10 os.), małe przedsiębiorstwa (od 11 do 50 os.), średnie przedsiębiorstwa (od 51 do 199 os.) oraz duże przedsiębiorstwa (powyżej 200 os.).

W skład Kapituły Rankingu wejdą: Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP, Solange Olszewska – Prezes Solaris Bus & Coach SA, Prof. Andrzej Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, Dr hab. Robert Gwiazdowski – Ekspert w dziedzinie podatków Centrum im. Adama Smitha, Artur Maliszewski – Wiceprezes Zarządu Alior Banku, Dr Wiesław Podkański – Prezes honorowy Ringier Axel Springer, Jan Łukasz Wejchert – Prezes Zarządu Spółki Grupy Onet.pl, Wiceprezes Zarządu TVN.

Wyniki rankingu zostaną opublikowane 4 kwietnia br. w tygodniku Newsweek. Laureaci nagrodzeni zostaną w trakcie szesnastu uroczystych gal zorganizowanych w miastach wojewódzkich. Spotkania te będą dla zwycięzców okazją m.in. do udziału w panelach dyskusyjnych poświęconych budowaniu wartości przedsiębiorstw rodzinnych, a także do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych firm z regionu.

Zdobycie wyróżnienia w rankingu „Firmy Rodzinne Roku” zwiększy prestiż i rozpoznawalność firmy m.in. poprzez publikacje na łamach tygodnika Newsweek oraz w innych wydawnictwach z grupy Ringier Axel Springer. Dodatkową korzyścią będzie możliwość wykorzystania logo „Firmy Rodzinne Roku 2011” w działaniach marketingowych.

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie: http://www.firmyrodzinneroku.pl/