Wzrost gospodarczy w strefie euro: Aktualizacja

unia europejska pieniądze euro

Według najnowszego raportu S&P Global Ratings, prognozy wzrostu PKB dla strefy euro nie uległy zmianie, pozostając na poziomie 0,6% na rok 2023 oraz 0,9% na kolejny rok. Niemniej jednak prognozy geograficzne nieco się różnią. Oczekuje się, że gospodarka Niemiec doświadczy większej kontrakcji, podczas gdy Hiszpania zanotuje większy wzrost.

Głównym czynnikiem wpływającym na 2024 rok będzie odporność rynku pracy. Wzrost płac przy jednoczesnym spowolnieniu inflacji będzie miał pozytywny wpływ na rzeczywisty dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w przyszłym roku, wspierając konsumpcję.

Dynamika eksportu strefy euro nie wskazuje jeszcze na straty w globalnym handlu, ale nadwyżka handlowa jest niższa niż przed wybuchem kryzysu energetycznego. Stopy procentowe prawdopodobnie osiągnęły szczyt, a Rada EBC może rozpocząć obniżanie stóp dopiero w drugiej połowie 2024 roku.

Skutki dla gospodarki

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro spadnie do 0,6% w tym roku w porównaniu do 3,4% w 2022 roku. Wzrost będzie minimalny w 2024 roku (0,9%) przed potencjalnym powrotem do wzrostu rocznego na poziomie 1,5% w latach 2025-2026.

Zmieniła się natomiast geograficzna kompozycja wzrostu. Krajami, które najbardziej ucierpiały, są te zależne od handlu zewnętrznego i gdzie rynek nieruchomości doświadcza szybkich korekt, takie jak Niemcy i Holandia. Natomiast kraje, w których spowolnienie inflacji jest szybsze i rynek pracy bardziej odporny, takie jak Hiszpania i Belgia, doświadczają lepszych wyników.

Jednakże ogólny trend spowolnienia jest zauważalny. Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe znacząco ograniczają popyt, a korzystne wiatry po pandemii zanikają.

Inflacja i rynki pracy

Prognoza inflacji na rok 2023 została znacząco obniżona do 5,6%, głównie z powodu szybszego niż przewidywano spadku cen energii w drugim kwartale. Inflacja na 2024 rok ma wynieść 2,7%.

Rynek pracy będzie kluczowym czynnikiem decydującym o perspektywach wzrostu na przyszły rok. Mimo pewnych znaków spowolnienia, rynek pracy pozostaje mocny.

Eksport i polityka EBC

Wzrost eksportu strefy euro spowolnił się, ale nie wskazuje na straty na globalnym rynku. Niemniej jednak, handel strefy euro z resztą świata pozostaje mniej rentowny niż wcześniej.

W odniesieniu do polityki pieniężnej, EBC sygnalizuje, że stopy procentowe mogą pozostać niezmienione przez dłuższy czas.

Podsumowanie:

Gospodarka strefy euro stoi przed wieloma wyzwaniami. Odporność rynku pracy, globalna dynamika handlu i polityka EBC będą miały decydujący wpływ na kształtowanie się gospodarki w najbliższych latach.