Zamieszanie w ASM Group

Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak – zarząd Spółki ASM Group SA
Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak - ASM Group SA

ASM Group informuje: Walne Zgromadzenie kończy próby siłowego przejęcia władzy w spółce przez byłego prezesa Adama Stańczaka.

NWZ obyło się 31 maja na żądanie większościowych akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50 proc. akcji. Akcjonariusze ASM Group S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o dochodzeniu roszczeń od byłego prezesa Adama Stańczaka. Jednocześnie podjęto uchwały ucinające wątpliwości wokół reprezentacji spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, że od początku zamieszania wywołanego przez pana Stańczaka, działania byłego prezesa były pozbawione podstaw prawnych i ukierunkowane na siłowe przejęcie władzy w spółce – komentuje Dorota Kenny, prezes zarządu ASM Group.

Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie dochodzenia roszczeń od Adama Stańczaka, który zarządzał spółką do końca 2019 roku. Decyzja wiąże się głównie ze sposobem przeprowadzenia przez byłego prezesa inwestycji w Grupę Vertikom oraz wykorzystywania środków spółki na cele prywatne.

– Pan Stańczak dążył do zastopowania prac prowadzonych przez zarząd spółki mających na celu rozliczenie jego działań w okresie w którym pełnił on funkcje prezesa. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzono uchwały, na mocy których spółka będzie dochodzić swoich praw w zakresie rozliczenia pana Stańczaka za przeprowadzenie błędnej transakcji, która naraziła spółkę na straty finansowe oraz wykorzystywania środków spółki na cele prywatne. Zarząd podejmie także działania wobec pana Stańczaka, za wyrządzone przez niego szkody, w okresie, w którym dezinformował opinię publiczną w zakresie sprawowanych funkcji w spółce – mówi Dorota Kenny.

NWZ powołało także Radę Nadzorczą, która to potwierdziła skład Zarządu Grupy ASM, na czele z prezes Dorotą Kenny oraz panami Jackiem Pawlak oraz Andrzejem Nowak.

– Jestem przekonana, że Walne Zgromadzenie i decyzje większości akcjonariuszy kończą ten trudny dla spółki czas. W ASM Group S.A. funkcjonuje jeden prawidłowo powołany zarząd w składzie Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak – mówi Dorota Kenny. – Priorytetem zarządu jest wspieranie działalności operacyjnej i rozwoju Grupy. Coraz bardziej stabilizująca się w Europie sytuacja związana z pandemią sprzyjać będą powrotowi ASM Group na ścieżkę wzrostu – dodaje Dorota Kenny.