Zarządzanie ryzykiem biznesowym

0

Zarządzanie ryzykiem biznesowymZ ryzykiem biznesowym mierzą się na co dzień wszystkie firmy – niezależnie od tego, w jakiej branży działają i ile osób zatrudniają. Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem można przewidzieć i zminimalizować potencjalne zagrożenia.

Czym jest ryzyko biznesowe?

Mianem ryzyka biznesowego określa się niebezpieczeństwo poniesienia strat finansowych w wyniku niecelnych decyzji podjętych w związku z prowadzoną działalnością. Do czynników, które podwyższają ryzyko biznesowe działalności, zaliczają się m.in.: dynamicznie zmieniająca się rzeczywistości biznesowa, zawirowania na światowych rynkach finansowych, konflikty polityczne, postępująca informatyzacja czy nagłe zmiany potrzeb konsumentów. Zarządzanie ryzykiem to zespół działań, dzięki którym firma jest w stanie zrozumieć, przewidzieć i ocenić grożące jej ryzyko. Zdobycie takiej wiedzy umożliwia podjęcie prewencyjnych kroków mających na celu zmniejszenie poziomu ryzyka, a co za tym idzie – zredukowanie potencjalnych konsekwencji finansowych. Skuteczne zarządzanie stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa i zatrudnionych pracowników. Przyczynia się także do zwiększenia efektywności biznesowej i pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych, a co za tym idzie – zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa i umacnia jego pozycję na rynku. Ze względu na wymierne korzyści wynikające z wprowadzenia strategii zarządzania ryzykiem, z takiego rozwiązania korzystać powinny zarówno małe, jak i duże firmy z sektora prywatnego i publicznego.

Profesjonalne doradztwo

Wdrożenie skutecznych procedur zarządzania ryzykiem wymaga wiedzy i doświadczenia. Z tego powodu firmy często decydują się na pomoc podmiotów zewnętrznych. Profesjonalne doradztwo dotyczące zarządzania ryzykiem znajduje się w ofercie międzynarodowego koncernu audytowego EY: https://www.ey.com/pl/pl/issues/managing-risk. Pracownicy zespołu do spraw ryzyka posiadają doświadczenie, które zdobyli podczas pracy zarówno z wielkimi korporacjami, jak i lokalnymi przedsiębiorcami. Kompetencje doradców EY z zespołu do spraw ryzyka potwierdzone są także licznymi certyfikatami, do których zaliczają się m.in.: Certified Internal Auditor (CIA), Project Management Professional (PMP), Biegły Rewident, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Jak wygląda współpraca z EY? Doradcy wspólnie z klientem analizują sytuację firmy pod kątem występowania trzech rodzajów ryzka: ryzyka biznesowego, ryzyka finansowego oraz ryzyka informatycznego. Doradcy zapoznają się ze specyfiką działalności firmy, jej strukturą i sposobem organizacji pracy. Po dokładnej analizie zdobytych informacji zespół konsultantów będzie w stanie wytypować obszary najbardziej narażone na ryzyko, a następnie przygotować strategię zarządzania ryzykiem, dopasowaną do charakteru firmy. Kompletna strategia zarządzania ryzykiem obejmuje:

  • Identyfikację i ocenę obszarów, w których można udoskonalić procedury zarządzanie ryzykiem;
  • Diagnozę funkcjonowania całej organizacji pod kątem zgodności (compliance) i możliwości raportowania
  • Opracowanie harmonogramu działań zmierzających do usprawnienia systemu;
  • Transformację procesu zarządzania ryzykiem;
Czytaj również:  Mike Fitzmaurice dołącza do WEBCON

Poprawne wdrożenie przygotowanej strategii pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć starty związane z występowaniem ryzyka biznesowego.