Złoty silniejszy. Kurs euro testuje wsparcie na 4,22

0

Niższa od założeń podaż obligacji na aukcji MF przyczynia się do spadku rentowności skarbowych papierów wartościowych. Złoty silniejszy. Kurs EURPLN testuje wsparcie na 4,22.

Rynek stopy procentowej

Na globalnym rynku stopy procentowej zmienność pozostaje ograniczona w tym tygodniu, jednak po raz kolejny nastroje wskazywały na lekką korektę spadkową rentowności obligacji. W Stanach Zjednoczonych doszło do dalszego wypłaszczenia krzywej dochodowości, gdzie spread pomiędzy papierami 10-letnimi a 2-letnimi spadł poniżej 60 pb, najniżej od blisko 10 lat.  Krótki koniec krzywej dochodowości w USA jest wypychany w górę wraz z oczekiwaniami na podwyżkę stóp procentowych w grudniu oraz przez koncentrację na sprzedaży obligacji z krótszym terminem zapadalności przez Departament Skarb. Z kolei papiery z dłuższymi terminem do wykupu wciąż nie otrzymują odpowiedniego wsparcia wraz z umiarkowanymi oczekiwaniami inflacyjnymi.

W strefie euro również doszło do przesunięcia krzywej dochodowości w dół, jednak nie były to duże ruchy, w większości przypadków nieprzekraczające 3pb. Taka reakcja oznacza, że kryzys polityczny w Niemczech, gdzie doszło do fiaska rozmów koalicyjnych w sprawie utworzenia rządu na razie nie wpływa istotnie na notowania instrumentów dłużnych. Jest to odmienna sytuacja niż jaka miała miejsce przed wyborami we Francji czy Holandii, kiedy rósł popyt na aktywa bezpiecznej przystani.

W dół (o około 2pb na całej długości) przesunęła się również krzywa dochodowości w Polsce. Czynnikiem który kierował takim ruchem (oprócz wydarzeń zagranicznych), była informacja na temat podaży na czwartkowym przetargu. Ministerstwo Finansów zaoferuje papiery serii OK0720, WZ1122, PS0123, DS0727 oraz WZ0528 za łączną kwotę 4 mld PLN. Oznacza to, że planowana sprzedaż została zredukowana z wcześniejszego przedziały od 4 do 8 mld PLN, co wsparło popyt na polskie obligacje i kierowało obniżeniem się ich rentowności. Przed czwartkową aukcją, Ministerstwo Finansów uzyskało również dodatkowe środki płynące z emisji 2-letnich papierów denominowanych w euro (kupon zmienny 45pb powyżej EURIBOR 3M), które zostały sprzedane w formule private placement za kwotę 300 mln EUR. Po przeprowadzeniu transakcji zabezpieczającej, osiągnięto rentowność na poziomie -0,15%, dla porównania, kiedy w październiku ubiegłego roku sprzedano papiery 2-letnie w podobnej formule (o stałym kuponie) ich rentowność wyniosła -0,06%.

Czytaj również:  Polacy coraz chętniej zakładają firmy. Ulga na start i preferencyjne składki pozwalają dużo zaoszczędzić początkującym przedsiębiorcom

W dalszym ciągu w trendzie wzrostowym znajduje się spread polskich instrumentów dłużnych nad węgierskimi, gdzie w sektorze 10-letnich swapów przekroczył już 110pb. Taka reakcja rynku spowodowana jest wciąż bardzo łagodną polityką monetarną prowadzoną przez Narodowy Bank Węgier. W środę węgierskie władze monetarne co prawda utrzymały główną stopę procentową na poziomie 0,90%, jednak wprowadzone zostały kolejne niekonwencjonalne narzędzia łagodzące politykę banku. Dla instytucji finansowej będą dostępne dodatkowe instrumenty płynnościowe w postaci 5- i 10-letnich swapów (wartość w Q1 2018 wyniesie 300mld HUF). Ponadto NBH zamierza również skupować hipoteczne listy zastawne o terminie zapadalności nie niższym niż 3 lata (szczegóły programu zostaną podane w grudniu).

Kurs EURPLN testuje wsparcie na 4,22

Autor:Arkadiusz Trzciołek, PKO Bank Polski

Rynek walutowy